Oekraïense vluchtelingen in 2 kantoorgebouwen

16 maart 2022
Foto van de vlag van Oekraïne op het Stadhuis

Ook in ’s-Hertogenbosch bereiden we ons voor op de opvang van een flink aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Als gastvrije gemeente willen we er zijn voor de vluchtelingen uit Oekraïne. En we maken daarvoor twee leegstaande kantoorgebouwen in orde.

Het gaat om gebouwen aan de Hervensebaan 1 en aan de Bruistensingel 300. Hier komen in totaal zo’n 500 opvangplekken. Op beide plekken gaat het om al langer leegstaande kantoorpanden die nu in snel tempo gereed gemaakt worden. Wij verwachten de eerste opvanglocatie aan de Bruistensingel uiterlijk maandag 21 maart te kunnen openen. Daarna volgt, zo spoedig mogelijk, de 2de opvanglocatie aan de Hervensebaan. Dit besluit nam het college van B&W deze week.

Wethouder Mike van der Geld (portefeuillehouder): “Op deze manier bieden we de vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek om bij te komen. En om zaken te regelen voor een mogelijk langer verblijf. Deze grootschalige opvanglocaties zien we wel als noodvoorziening. Doel is vervolgens om deze mensen vanuit de noodopvang door te laten stromen naar meer passende opvang- en woonvormen. Ook hieraan werken we. Los van deze ontwikkeling, blijven we verder onze verantwoordelijkheid nemen in het opvangen van asielzoekers en het huisvesten van statushouders.”

Op korte termijn ligt de prioriteit in de opvangvoorzieningen op de eerste levensbehoeften: veiligheid, slapen, eten, zorg en het contact met achtergebleven familieleden. We werken hierin samen met onder andere de GGD, huisartsen en het Rode Kruis.

Ook onderwijs en zorg

Met de twee opvanglocaties kunnen we snel mensen opvangen. We dragen hiermee bij aan de taakstelling die iedere Veiligheidsregio heeft om vluchtelingen uit Oekraïne een plek te bieden. Naast opvang en huisvesting zetten we in onze gemeente in op onderwijs, kinderopvang, zorg, werk, sociale bijstand en financiële ondersteuning voor de vluchtelingen.

Doorstromen

Na de eerste opvang en begeleiding zien we de vluchtelingen bij voorkeur doorstromen naar vervolgoplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ombouwen van leegstaande panden en het plaatsen van units. Daarvoor komen al allerlei initiatieven op gang. Initiatieven van particulieren, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties. We gaan met hen de mogelijkheden verder verkennen en vervolgens realiseren. De aanpak is erop gericht om de daadkracht in de samenleving op een goede manier faciliteren en te zorgen voor goede oplossingen voor de wat langere termijn. 

Vluchtelingenwerk aanspreekpunt

Vluchtelingenwerk is voor de vluchtelingen het aanspreekpunt en zorgt voor de eerste ondersteuning. Vragen over huisvesting, financiën, onderwijs, zorg, werk en juridische vragen. Op beide locaties wordt bovendien een punt ingericht waar mensen en organisaties terecht kunnen met vragen. Fysiek, telefonisch en digitaal. Het punt richt zich niet alleen op vluchtelingen, maar ook op inwoners en bedrijven die iets willen betekenen voor de vluchtelingen.

De directe omgeving van beide kantoorlocaties wordt vandaag per brief geïnformeerd.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op de pagina Steun voor Oekraïners.