Opvang Oekraïense vluchtelingen

11 maart 2022
Foto van vlak Oekraïne

’s-Hertogenbosch geeft als gastvrije gemeente uiteraard invulling aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met drie sporen werken we daaraan. En dit doen we samen met talloze betrokken organisaties en inwoners in onze gemeente. Zo geven we invulling aan de opgaven vanuit het Rijk en die voor de hele Veiligheidsregio geldt. Namelijk het in totaal mogelijk maken van twee keer 1000 plekken.

Wethouder Van der Geld (coördinerend portefeuillehouder): “De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn in veel opzichten verschrikkelijk. In de opvang van de vele vluchtelingen staan wij als gastvrije gemeente klaar. Gemeente, organisaties en inwoners samen. Met onze inzet geven we invulling aan de verantwoordelijkheid die we maatschappelijk hebben, en waar alle Veiligheidsregio’s zich voor inspannen. We willen voldoen aan de opgave om opvangplekken te creëren, die humanitair en prettig zijn om in te verblijven. Natuurlijk hebben we ook oog voor alle andere basis aspecten die belangrijk zijn in ieders leven zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.”

Spoor 1: De eerste opvang

De Oekraïense vluchtelingen die zich momenteel bij Vluchtelingenwerk melden, worden gekoppeld aan gastgezinnen of opgevangen bij familie of bekenden. Dankzij deze gastvrijheid zijn de eerste 50 tot 70 personen inmiddels geholpen. Indien nodig zijn de eerste opvangplekken elders in de regio beschikbaar of zoeken we in ’s-Hertogenbosch onderdak voor deze mensen. Vluchtelingenwerk en wij als gemeente hebben samen een coördinerende rol hierin. We verwachten dat we met de huidige oplossingen de instroom voor de komende dagen kunnen opvangen.

Spoor 2: Twee gemeentelijke opvanglocaties

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse partijen om op zeer korte termijn tenminste twee gemeentelijke opvanglocaties in leegstaande kantoorpanden te realiseren. Het gaat dan om zo’n 500 opvangplekken. De helft daarvan willen we uiterlijk 21 maart gereed hebben. De andere helft volgt zo spoedig mogelijk daarna. Hiermee nemen we medeverantwoordelijkheid voor de opgave waarvoor de Veiligheidsregio gesteld is, namelijk het realiseren van twee maal 1000 opvangplekken.

De andere gemeenten nemen hun aandeel in deze plekken: elders in de veiligheidsregio zijn de eerste opvanglocaties al open.

Jack Mikkers: “Als voorzitter van deze Veiligheidsregio zie ik een enorme inzet van de gemeenten om goede opvang snel te realiseren. Dat is nodig gezien de enorme stroom vluchtelingen. Het doet me deugd dat we er samen zo aan werken om voldoende plekken voor de mensen die dit zo nodig hebben, te organiseren. Ook in mijn eigen gemeente ’s-Hertogenbosch. Zo kunnen we in deze verschrikkelijke tijd die de Oekraïners doormaken, toch wat helpen”.

Spoor 3: Meer passende woonvormen

De grootschalige opvanglocaties zien we als noodvoorziening: een veilige plek waar vluchtelingen kunnen bijkomen en zaken kunnen regelen voor een mogelijk langer verblijf. Doel is om deze mensen vanuit de noodopvang door te laten stromen naar meer passende woonvormen. We zijn verheugd en ontroerd door de vele initiatieven die we hebben ontvangen om lege (delen van) panden om te vormen voor meer langdurige opvang. We gaan met de initiatiefnemers de mogelijkheden verder verkennen.

Inzet voor o.a. onderwijs, zorg en financiële ondersteuning

Hoewel opvang een eerste voorwaarde is, is dat zeker niet de enige opgave waar we voor staan. We zijn verder bezig onderwijs, kinderopvang, zorg, werk, sociale bijstand en financiële ondersteuning voor de vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met Vluchtelingenwerk en talloze maatschappelijke organisaties.

Met Vluchtelingenwerk maken we afspraken over hun coördinerende rol hierin. Vluchtelingenwerk wordt daarmee het eerste aanspreekpunt voor vluchtelingen en inwoners, en zij biedt de eerste ondersteuning. Ook zijn we in contact met het Rode Kruis over welke rol zij kunnen innemen. Op de pagina Steun voor Oekraïners staat informatie over de manier waarop inwoners en partners steun kunnen bieden.