Startersleningen komen weer beschikbaar

14 maart 2022
Foto van huizen

Starters op de woningmarkt kunnen weer in aanmerking komen voor een starterslening van de gemeente. Het college van B&W legt dit voorstel binnenkort voor aan de gemeenteraad. De inzet is om de regeling vanaf 1 juli open te stellen. Het zal gaan om 25 tot 30 leningen. Met de starterslening geeft ’s-Hertogenbosch starters een belangrijk steuntje in de rug.

Wethouder Roy Geers: “We willen iedereen een kans geven op de woningmarkt, en waar mogelijk dragen we daar aan bij. De starterslening is daar een heel geschikte manier voor. Het is een mooie brug voor mensen die met hun eigen inkomen net geen woning kunnen kopen, en dat op deze manier wel kunnen.”

De starterslening is een aanvullende hypotheek op de hypotheek die je kunt krijgen. Daardoor kun je nét dat beetje extra lenen voor de aankoop van je eerste woning. De starterslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlands gemeenten (SVn). Met de lening hebben starters de eerste drie jaar geen maandlasten. En het wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat geeft extra zekerheid. Een starterslening is maximaal € 30.000,-.

Provincie Noord Brabant is gevraagd om ook budget voor de startersleningen beschikbaar te stellen.

Zodra de benodigde besluiten genomen zijn, stellen we de regeling open en kunnen mensen zich aanmelden. Op dat moment zullen we daar ook weer over communiceren.