Impuls voor herstel en vernieuwing culturele sector

21 april 2022
Foto van graffiti op een muur met de tekst Play

De culturele sector zal de komende tijd nog steeds de negatieve effecten van corona blijven voelen. Om hen te ondersteunen hebben we een pakket maatregelen getroffen. Doel hiervan is om herstel, transitie en vernieuwing te stimuleren. Daarom doen we een investering van 1 miljoen euro uit de Rijksbijdrage voor ondersteuning lokale cultuur.

Wethouder Mike van der Geld (Cultuur): “We willen het culturele fundament van ’s-Hertogenbosch zo stevig mogelijk houden. En zo de culturele infrastructuur een impuls geven. Deze investering is van groot belang. Want allemaal willen we kunnen blijven genieten van al het moois dat onze Cultuurstad van het Zuiden te bieden heeft.”

Schade- en herstelregeling

Met de rijksmiddelen helpen we professionele cultuurorganisaties en amateurverenigingen die vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan.

Het gaat vooral om organisaties die een subsidierelatie hebben met onze gemeente en die niet in aanmerking komen voor subsidie van de provincie en/ of het Rijk. Ook krijgen amateurverenigingen weer een eenmalige bijdrage, want door de coronacrisis zijn zij leden kwijtgeraakt. Met de extra steun kunnen zij extra activiteiten ontplooien in samenwerking met Huis73 om het verenigingsleven weer op gang te brengen.

Speciale aandacht voor innovatie

Culturele organisaties en makers kunnen een subsidie aanvragen die hen helpt te innoveren. Bijvoorbeeld door met (andere) partners samen nieuwe wegen te verkennen en andere kanalen aan te boren. Met name op het gebied van digitaal aanbod en digitale techniek willen we culturele organisaties en makers uitdagen om aanvragen in te dienen en een verbinding te maken met de DATA WEEK NL of Datastad.

Dat doen we omdat transitie en vernieuwing de afgelopen coronaperiode in het gedrang zijn gekomen. Deze zijn nodig om de culturele sector weer op stoom te krijgen.   

Nieuwe initiatieven Cultuurstad van het Zuiden

Met Nieuwe initiatieven Cultuurstad van het Zuiden heeft de gemeente de mogelijkheid om nieuwe ideeën en initiatieven snel een extra impuls te geven. We zetten zo coronamiddelen direct in. Er zijn reeds verschillende projecten mogelijk gemaakt: denk hierbij aan de afvalcontainers en de vuilniswagens die met kunst zijn verfraaid.