Platanen Boschveldweg definitief gered

29 april 2022
Foto van platanen in 't Zand

Staatssecretaris Heijnen heeft besloten om de Trilling Reducerende Ondergrondse Constructie (TROC) bij de Boschveldveldweg zo te plaatsen dat de platanen blijven behouden. Ook liet de staatssecretaris ons officieel weten dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de extra kosten hiervoor betaalt. ProRail gaat namens het ministerie de ruimtelijke procedures en de aankoop van een aantal panden van NS voorbereiden en uitvoeren.

Wethouder Kâhya: ‘We wisten al dat de platanen kunnen blijven staan. Maar het officiële bericht van de staatssecretaris maakt duidelijk dat we de extra kosten daarvoor niet hoeven te betalen. Een extra mooi resultaat dat we samen met bewoners, Ministerie, ProRail en NS hebben bereikt. We zorgen er zo samen voor dat het prettig en veilig wonen blijft in de Boschveldweg.’

Ondergrondse trillingswand

In 2020 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over het tracé voor het Programma Hoogfrequent Spoor Meteren Boxtel. Onderdeel daarvan is dat er meer goederentreinen door ’s-Hertogenbosch gaan rijden. Dat betekent dat bewoners aan de Boschveldweg te maken krijgen met meer trillingen. Om dat te voorkomen, moet er een ondergrondse wand (TROC) komen. Aanvankelijk was het idee deze zo te plaatsen dat er 27 platanen moesten worden gekapt.

Uit onderzoek van ProRail bleek dat de wand langs het spoor aan de Boschveldweg ook zo kan worden geplaatst dat de meeste platanen kunnen blijven staan. De staatssecretaris kiest definitief voor deze optie. Van vijf platanen is het behoud nog niet helemaal zeker. Maar ze worden zeker niet op voorhand gekapt. Of ze kunnen blijven staan, kan pas worden beoordeeld tijdens het voorbereiden en plaatsen van de wand. Bij deze beoordeling worden wij betrokken. Verwachting is dat de wand tussen 2025 en 2028 wordt geplaatst.