Statiegeld drinkbekers bij evenementen

8 april 2022
Een podium bij Jazz in Duketown met daarvoor veel mensen

’s-Hertogenbosch is een evenementenstad en een duurzame gemeente. Bij evenementen is het nu nog gebruikelijk veel wegwerpplastic te gebruiken. Dat willen we veranderen. Want plastic afval is schadelijk voor het milieu. Daarom hebben we onderzocht op welke manier we kunnen zorgen voor minder plastic afval bij stadsbrede evenementen. Dat doen we in samenwerking met de KHN in ’s-Hertogenbosch. Ook doen een aantal evenementen mee aan een pilot. DrinkCup is de leverancier en projectleider van het duurzaam drinkbekersysteem.

Wethouder Mike van der Geld (Evenementen): “Heel goed dat we nu echt samen aan de slag kunnen met duurzame drinkbekers bij evenementen. We hebben als samenleving steeds meer oog voor de schadelijke gevolgen van wegwerpplastic, en voor een duurzame omgeving. Ik ben dan ook blij met deze samenwerking en de verschillende organisatoren die mee doen aan de pilot. Ons doel? In 2023 een wegwerpvrije carnaval, en alle stadsbrede evenementen gebruiken dan de statiegeldbeker.”

De betrokken partijen hebben de afspraken over de introductie van het duurzaam drinkbekersysteem vastgelegd in een intentieovereenkomst. Bernard Kuenen (KHN ’s-Hertogenbosch): “Evenementen zien we natuurlijk om verschillende redenen, graag in ’s-Hertogenbosch. De horeca vindt het belangrijk om mee te gaan met de tijd waarin we leven. Afval van wegwerpplastic past niet meer in dat beeld. Dat begrijpen we, en we willen in die duurzame ontwikkeling dan ook graag onze verantwoordelijkheid nemen”.

Pilots

Dit jaar starten we bij een paar stadsbrede evenementen. Dat zijn Jazz in Duketown, Vuelta en de opening van het carnavalsseizoen 11-11. Na ieder evenement, evalueren de partijen het drinkbekersysteem. Zodat er waar nodig verbeteringen gemaakt kunnen worden. Natuurlijk kunnen ook andere organisatoren gebruik gaan maken van het duurzame drinkbekersysteem.

DrinkCup

Minder wegwerpplastic hebben we afgesproken in ons evenementenbeleid 2020-2024. Aan KHN ’s-Hertogenbosch hebben we gevraagd een aanbieder te vinden. Een partij die het drinkbekersysteem kan introduceren. Daar is het advies uit gekomen om samen te werken met DrinkCup B.V. uit ’s-Hertogenbosch. Voor de bezoekers betekent het systeem dat zij bij vertrek hun statiegeldbeker weer inleveren.

DrinkCup krijgt drie jaar de tijd om het systeem succesvol te introduceren. In het derde jaar is er een evaluatie en volgt een besluit over het vervolg.