Tijdelijk verbod vestiging flitsbezorgers

6 april 2022
Foto van een bezorger met een tas op de rug in de lift

Sinds een aantal maanden spreiden flitsbezorgsupermarkten met darkstores zich als een olievlek uit over verschillende steden in Nederland. Zij willen zich inmiddels ook vestigen in ’s-Hertogenbosch. Eén flitsbezorgsupermarkt heeft zich onlangs al gevestigd in de stad.

Vanuit flitsbezorgsupermarkten worden online boodschappen in korte tijd per koerier aan de klant bezorgd. De ervaring in andere steden leert dat deze flitsbezorgers zich vooral in winkelgebieden  vestigen. Ze zorgen daar voor veel hinder en overlast. Om meer grip te krijgen op de vestigingslocaties van flitsbezorgsupermarkten met darkstores komt er een vestigingsverbod voor de duur van maximaal één jaar.

Binnen deze termijn wordt nieuw beleid vastgesteld om de vestiging van deze supermarkten met darkstore in goede banen te leiden. De gemeenteraad heeft dinsdag 5 april ingestemd met een voorbereidingsbesluit dat dit verbod regelt.

Dark stores

Flitsbezorgers zijn bezorgdiensten die digitaal boodschappen aanbieden en deze vanuit winkelpanden, zogenaamde darkstores, zo snel mogelijk (het liefst binnen 10 minuten) met fietskoeriers thuisbezorgen. Hoewel zij zich in winkelpanden vestigen, verschillen ze van andere winkels en supermarkten. Je kunt er als klant niet naar binnen om iets te kopen. De panden worden als distributiecentra gebruikt die regelmatig worden bevoorraad.

In verschillende steden leidt dit tot inbreuk op het woon- en leefklimaat. Het gaat daarbij om verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast (ook in de nachtelijke uren). Ook zie je achteruitgang van winkelgebieden door het ontbreken van een ontmoetingsfunctie en door de ongewenste uitstraling van de vestigingen met geblindeerde ramen.

Nieuw bestemmingsplan

Het vestigingsverbod is geregeld in een voorbereidingsbesluit en geldt voor één jaar. Binnen deze termijn wordt een nieuw bestemmingsplan en beheersverordening voorbereid, afgerond en ter inzage gelegd. Flitsbezorgsupermarkten met darkstores zijn qua bedrijfsvoering vergelijkbaar met een distributiecentrum en zijn geen winkel. De nu geldende bestemmingsplannen maken hier geen onderscheid in en zeggen niets over deze nieuwe ontwikkeling.

In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan en beheersverordening onderzoekt de gemeente op welke locaties en onder welke randvoorwaarden flitsbezorgdiensten met darkstores kunnen worden toegestaan.