Update vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders

21 april 2022
Oekraïense vlag aan de gevel van het stadhuis

Samen met maatschappelijke partners en andere organisaties bieden we in ’s-Hertogenbosch opvang aan mensen die hun land ontvlucht zijn. Het gaat om vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders. Uit Oekraïne, maar ook uit andere landen. Inmiddels hebben we in onze gemeente voor hen drie opvanglocaties. Bij deze opvang hoort ook dat we zorgen voor onderwijs, zorg, leefgeld en de mogelijkheid om hier te werken. Ook op deze gebieden zetten we stappen om dit voor elkaar te krijgen.

Wethouder Mike van der Geld namens het college: “Het is goed om te zien dat we met elkaar in zo’n kort tijdsbestek opvang van deze omvang hebben kunnen organiseren. Ook op gebied van zorg, onderwijs en ondersteuning is er goede samenwerking op gang gekomen, met ontzettend veel medewerkers van partijen en organisaties. Een groot compliment waard! We weten elkaar goed en steeds beter te vinden, en geven zo onze gastvrijheid vorm. De komende tijd zetten we in op opvang voor de langere termijn en verdere invulling van onderwijs, zorg en werk.”

Opvanglocaties

In de locatie aan de Bruistensingel vangen we nu 145 vluchtelingen uit Oekraïne op. In de locatie aan de Hervensebaan zijn dat er 93. In totaal zijn er op deze twee locaties 83 kinderen aanwezig. Hiernaast hebben 80 gastgezinnen hun huis opengesteld voor 250 vluchtelingen uit Oekraïne. We verwachten dat er nog meer vluchtelingen naar onze gemeente komen, waardoor we ook werken aan vervolgopvang. Op de locatie van het Hypeco terrein vangt het COA 150 asielzoekers en 150 vergunninghouders op. We merken dat de opvang op de drie locaties goed verloopt, en dat geldt ook voor het contact met de bewoners in de omgeving.  

Zorg, meedoen en leefgeld

De opvang bestaat uit meer dan het bieden van een bed en maaltijd. Het gaat ook om het bieden van zorg, zoals huisartsen die op locatie spreekuren hebben georganiseerd, tandartsen, geestelijke gezondheidszorg, apotheken, verloskundigen, de kraamzorg en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op allerlei vlakken zijn samenwerkingen ontstaan en aangegaan.

Ook ontstaan er allerlei mooie initiatieven vanuit bijvoorbeeld verenigingen, onderwijs, bedrijven en kerken. Met elkaar brengen we de initiatieven verder en laten we ze aansluiten bij de behoefte van de vluchtelingen en statushouders. Denk daarbij aan ontmoeting, ontspanning, meedoen en kennismaken.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op een maandelijkse toelage. Dit is voor leef-, eet- en woonkosten. Ook bewoners van de opvang op het Hypeco terrein krijgen leefgeld.

Onderwijs en gelijke kansen

We vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Onderwijs is daar nadrukkelijk een onderdeel van. Of het nu gaat om basisonderwijs of voortgezet onderwijs. En ook hier ontstaan initiatieven waar we trots op zijn, zoals het alternatieve schoolprogramma voor de 75 basisschoolleerlingen op het Hypeco terrein, met dank aan Huis 073, 15 studenten van de Pabo, het COA en basisschool de Hoogakker. Of de 100 fietsen die Vindingrijk beschikbaar stelde om scholieren vanuit het Hypeco terrein naar school te kunnen laten fietsen. Voor de Oekraïense basisschoolleerlingen komt tot de zomer onderwijs aan de Lunersingel in de Groote Wielen.

Tijdens een openbare bijeenkomst Informeren & Ontmoeten in het Bestuurscentrum wordt de gemeenteraad op 16 mei nader geïnformeerd. Ook u kunt daarbij aanwezig zijn.