24 mei presentatie bestuursakkoord

19 mei 2022
Foto van de voorkant Centraal Station 's-Hertogenbosch

De onderhandelingen voor het bestuursakkoord voor de periode 2022-2026 zijn klaar. D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA zijn er uit. Dat meldt formateur Alexander Pechtold. Ook de fracties van deze partijen hebben met het akkoord ingestemd.

Kom je ook?

Dinsdag 24 mei is de presentatie van het voorgestelde akkoord. Dat gebeurt in een openbare bijeenkomst, waar publiek van harte welkom bij is. De bijeenkomst start om 19.00 uur, duurt een uur en is in het Design Museum (De Mortel 4). De zaal is vanaf 18.30 uur open.

Hoofdlijnen en concreet

De beoogd fractievoorzitters en wethouders hebben zes weken intensief samengewerkt. De formateur gaf eerder aan dat de voorkeur van veel partijen uitgaat naar een akkoord op hoofdlijnen. Met de toevoeging dat die hoofdlijnen dan wel goed geregeld moeten zijn. 

Er ligt nu een akkoord met scherpe en ambitieuze keuzes op wat we hoofdopgaven noemen. Die gaan over wonen, energietransitie, gelijke kansen en onderscheidend ’s-Hertogenbosch. Het prettige woon- en leefklimaat in onze gemeente blijft een belangrijke basis. Qua ambities is de lat hoog gelegd en is er een stevige financiële basis gelegd om deze waar te kunnen maken.

Goede basis

De formateur heeft de afgelopen twee maanden met veel plezier met alle partijen samengewerkt: “Samen hebben we tempo gemaakt. Dit was mogelijk door de goede samenwerking. Met respect, interesse en de nodige dosis humor op zijn tijd is geluisterd naar elkaars standpunten. Verschillen van mening zijn in goede sfeer opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat de partijen hiermee een goede basis hebben gelegd voor hun samenwerking in de komende periode.”

Behandeling gemeenteraad

31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het bestuursakkoord. De raad behandelt het akkoord eerst inhoudelijk. Daarna vragen de fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA de raad om het bestuursakkoord te ondersteunen. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.