Aanvragen energietoeslag voor lage inkomens

2 mei 2022
Foto van roze spaarpot

Foto van roze spaarpot.

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van € 800 van het Rijk. Als gemeente kiezen we ervoor om de energietoeslag uit te betalen aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben de eenmalige energietoeslag van € 800 ondertussen automatisch van ons ontvangen. Ook huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen nu een aanvraag voor de energietoeslag doen.

Voor wie?

De eenmalige energietoeslag van € 800 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen voor het betalen van de hogere energierekening. U kunt de energietoeslag aanvragen, als u voldoet aan de voorwaarden en uw (gezamenlijke) inkomen per maand 1 januari 2022 niet hoger was dan de bedragen in de tabel.

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd                 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend              € 1.777,92
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.244,54
Personen vanaf de AOW-leeftijd           Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend              € 1.872,49
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.382,89

Lees meer op de pagina Energietoeslag over wanneer u in aanmerking komt. En hoe u de energietoeslag aanvraagt.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente ‘s-Hertogenbosch;
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U hebt een laag gezamenlijk inkomen (niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm);
  • Het gaat om het gezamenlijk inkomen, dus ook het inkomen van partner telt mee;
  • We keren eenmalig het bedrag per huishouden uit aan de hoofdbewoner;
  • Als peildatum gebruiken we 1 januari 2022;
  • U woont niet in een (zorg)instelling;
  • U bent geen student jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering;
  • U woont op het opgegeven woonadres.

Meer informatie over de energietoeslag of hulp nodig?

U kunt nu een aanvraag doen voor de eenmalige energietoeslag van € 800. Wilt u meer weten over de energietoeslag? Of hebt u hulp nodig bij de aanvraag, het besparen van energie of het betalen van uw energierekening? Lees verder op de pagina Energietoeslag.