Banenmarkt brengt Oekraïners en werkgevers samen

30 mei 2022
Martin en Marit van de banenmarkt

De eerste banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen en werkgevers is een groot succes geweest. Begin mei maakten de Oekraïners die verblijven op de locatie aan de Bruistensingel kennis met een vijftal uitzendbureaus. Naast het vinden van geschikt werk was er ook aandacht voor de praktische zaken rondom werken in Nederland. Ondertussen hebben al ruim honderd Oekraïners een baan gevonden.

“Dat is mooi om te zien”, vertellen Martin van Grinsven en Marit Pijnenburg. Beiden werkzaam als accountmanager bij Weener XL (gemeente ’s-Hertogenbosch). Marit: “Dat hadden we een aantal weken geleden niet kunnen bedenken.” Toen werden Martin en Marit vanuit hun gemeentelijke functie namelijk gevraagd informatie en advies te geven aan Oekraïense vluchtelingen over werken in Nederland. 

Antwoorden

“Eerst moest er nog wel het een en ander uitgezocht worden”, vertelt Marit. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het leefgeld van de vluchtelingen als ze gaan werken? En hebben ze een zorgverzekering nodig? Zo ja, hoe vragen ze dat dan aan? We hadden eerst antwoorden op deze vragen nodig, voordat we de Oekraïners verder hielpen.”

Spreekuur

Marit: “Gelukkig hadden we snel alle informatie. Toen zijn we begonnen met een spreekuur op twee ochtenden in de week. Hier konden de vluchtelingen terecht met al hun vragen over werken in Nederland. Maar al gauw merkten we dat deze twee uur niet genoeg waren voor alle vragen die we kregen.” “Zo ontstond het idee van een banenmarkt”, vult Martin aan.

Uitdagingen

“Daarvoor hebben wij contact gezocht met uitzendbureaus die ervaring hebben met werknemers uit Oost-Europa. We hebben namelijk voor deze groep een uitdaging op vervoer, taal en het aantal uren werk. Zo kunnen de meesten namelijk niet fietsen en/of hebben geen auto, spreken ze alleen Oekraïens en hebben ze geen naschoolse opvang voor de kinderen. De banen moesten dus wel passen bij deze ‘beperkingen’. En daar hebben de bureaus hun best voor gedaan”, aldus Marit. “Bijvoorbeeld housekeeping in een hotel van 09.00 uur tot 14.00 uur. Hierdoor is er geen naschoolse opvang voor de kinderen nodig.”

Vertrouwen

En zo waren er begin mei ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen en vijf uitzendbureaus uit verschillende branches aanwezig op de eerste banenmarkt. Die begon met een algemene presentatie van Martin over het werken in Nederland. Wat houdt het in als je in Nederland aan het werk gaat, wat heb je nodig, hoe werkt het, wat zijn je rechten en plichten? Zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, maar voor Oekraïners helemaal niet. Zoals het uitbetalen van het salaris aan het einde van de maand”, geeft Martin als voorbeeld. “In Oekraïne zijn ze gewend aan het einde van een werkdag, uitbetaald te krijgen. Veel gebeurt er ook nog zwart. Maar hier moeten ze vertrouwen hebben in de werkgever dat ze ‘pas’ na vier weken werk hun salaris krijgen. Dat is wel even wennen voor ze.” Daarnaast hebben de bureaus zich voorgesteld en verteld over het werk dat ze aanbieden.

Communicatie

Een week na de banenmarkt was er een terugkomochtend. Martin: “Hier gingen geïnteresseerde Oekraïners met de bureaus in gesprek. Die hadden een tolk bij zich waardoor de communicatie soepel verliep. Marit en ik hielpen dan weer bij het controleren van de cv of het uitleggen van een contract, want die zijn vaak in het Nederlands.

Aan het werk

Inmiddels is er ook een banenmarkt gehouden op de opvanglocatie aan de Hervensebaan. Ook deze is enthousiast bezocht. Marit: “De beide markten hebben ervoor gezorgd dat er nu al ruim honderd Oekraïense vluchtelingen aan het werk zijn. Ook hier op de opvanglocaties zijn er Oekraïners nu aan het werk voor de catering (Appèl) en in de schoonmaak (Asito). Mooi om te zien dat de banenmarkt de Oekraïners en werkgevers samen heeft gebracht.”