Bekendmaking hoofdsponsoren Data Week NL

19 mei 2022
Foto van de ondertekenaars sponsor bijeenkomst Data Week NL

Woensdagochtend 18 mei 2022 ondertekenden Capgemini en het Kadaster de sponsorovereenkomst. Dit jaar zijn deze twee bedrijven de hoofdsponsoren van Data Week NL. De overige sponsoren zijn BMC, Digital Power, Dynata, Heijmans, Inin, Interconnect, Jumbo en Microsoft. Samen met de founding- en kennispartners zorgen we ervoor dat deze vijfde editie onvergetelijk wordt! 

Waarom zijn Capgemini en het Kadaster hoofdsponsor geworden van Data Week NL? 

Rutger Gerritz (Head of Sales, Insights & Data NL): “Capgemini is heel trots om als hoofdsponsor betrokken te zijn bij Dataweek NL. Onze visie op data komt helemaal overeen met het thema van Dataweek NL: Data Matters. Bij Capgemini zijn we ervan overtuigd dat data een cruciale rol spelen bij het vormgeven van een mensgerichte, duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen, waarbij privacy en veiligheid het uitganspunt vormen. Een samenleving waarin digitalisering, economische voorspoed en innovatie samenvallen met sociaal welzijn en een verantwoorde omgang met onze natuurlijke hulpbronnen.”
Rob Agelink, Kadaster (directeur Data, Governance en Vernieuwing): “De huidige informatiesamenleving verandert verhoudingen tussen maatschappelijke en zakelijke partijen in een rap tempo. Dit vraagt om overzicht en inzicht vanuit een integrale datagerichte benadering, sturing en visie. Daarmee kunnen we nog beter kansen benutten en maatschappelijke meerwaarde (blijven) bieden. De doelstellingen van de Data week sluiten hier perfect op aan.”

Sneak preview van het programma 

Naast de bekendmaking van de sponsoren was er een sneak preview van het programma. Publieke Codes en Huis73 introduceerden drie jonge makers: Jord Dijkstra, Amber Lotte Penders en bedrijf De Liefde. Zij presenteerden hun werk en laten dit jaar zien hoe data en kunst samen gaan. Benieuwd naar het eindresultaat? Dat is te zien tijdens Data Week NL. 

Data bieden veel kansen. Maar er is ook een andere kant. Wat doe je tegen nepinformatie, mediamanipulatie? Thijs Pepping sloot de sponsorbijeenkomst af met een korte presentatie over het boek “Echt nep”. Hij is een van de coauteurs en nam de bezoekers via een quiz mee in het onderwerp. 

#Datamatters 

Van 27 juni t/m 2 juli ‘ademt’ Data Week NL zes dagen lang data midden in de Brabantse hoofdstad. Onder andere in het Innovatiekwartier voeden we vernieuwing, kennisdeling en beleving. Zetten aan tot discussie en scherpte. En verwonderen en verbinden met data-kunst, -design en -film. Data Week NL biedt een podium aan ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen die laten zien wat anno nu de kracht van data is. Waar de grote kansen liggen. En welke maatschappelijke vraagstukken we ermee kunnen tackelen. En belangrijk: ook de mogelijke schaduwzijden van het gebruik van (big) data komen uitgebreid aan bod. Hoe herkennen we die? Hoe wapenen we ons ertegen? En hoe zit het met privacy en cybersecurity?

Meld je aan voor Data Week NL 2022

Vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen en studenten en inwoners ontmoeten elkaar, inspireren elkaar en leren van elkaar. De pijlers van onze stad - Toonaangevende Datastad, Stad van Ontmoeten en Cultuurstad van het Zuiden - komen ook deze zomer weer samen in Data Week NL. Terecht. Want het belang is evident. Data matters. A lot. Voor iedereen. Zorg dat je erbij bent!

Wil je weten hoe je met data (nog) kansrijker kan worden en hoe de toepassing van data je kan helpen? Kom naar de Data Week NL 2022 en ervaar het zelf. Aanmelden kan vanaf vandaag. Kijk op de website van Data Week NL voor meer informatie.