Bestuursakkoord 2022 - 2026: Slagkracht en ambitie

24 mei 2022
Foto van de voorzijde van het Centraal Station in 's-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch staat er goed voor om de toekomst te omarmen. Tegelijk zijn de uitdagingen die voor ons liggen groot. Onderwerpen die vragen om focus en stevige keuzes. Denk aan de crisis op de woningmarkt, energietransitie en kansenongelijkheid. Tegelijk liggen er mooie kansen om door te groeien. 

Dit vormt de basis voor de hoofdopgaven voor de komende vier jaar. Dat vertaalt zich in de volgende ambities: 

  • Meer kansen op de Bossche woningmarkt voor iedereen, die aansluit bij eigen wensen en mogelijkheden. Het beoogd bestuur gaat daar stevig op investeren, en zo zorgen voor een versnelling van de woningbouw. 
  • De opgave een klimaatneutrale gemeente te zijn, krijgt ook een versnelling. Klimaatneutraliteit in ’s-Hertogenbosch is uiterlijk in 2045 bereikt. En, het is essentieel dat iedere Bosschenaar mee kan doen in de energietransitie.
  • In onze gemeente moet iedereen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom zet het beoogd bestuur stevig in op gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen volop mee kan doen in onze samenleving.
  • ’s-Hertogenbosch ontwikkelt zich door op wat ons onderscheidend maakt. In Brabant, nationaal en in Europa. Dat is onze economische positie en ons nationaal aansprekende culturele aanbod. De kracht van cultuur en data wordt gebruikt voor maatschappelijke opgaven.

Lef en energie

Het bestuursakkoord is opgesteld door de onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA. De partijen willen met lef en energie de toekomst in: “We leggen de lat hoog. Met reden, want we willen het beste voor onze inwoners en durven onszelf daarin uit te dagen.” 

Daarbij willen de beoogd bestuurders de deur open gooien en er op uit gaan. De komende periode zoeken zij verbinding met alle inwoners. Ook met die stemmen die minder vaak te horen zijn. Want, ’s-Hertogenbosch is een gemeente van en voor iedereen. 

De periode die komt, vraagt ook om het nemen van besluiten. Die worden genomen in het algemeen belang. Ook de samenwerking met mede-overheden en andere relevante partners is belangrijk. 

Heffingen en lasten

Om de gestelde ambities waar te maken, ontkomen we niet aan een stijging van de woonlasten en de toeristenbelasting. In combinatie met de energietoeslag en het kwijtschelden van heffingen voor de laagste inkomens, blijven woonlasten betaalbaar. De lastendruk blijft in vergelijking tot andere steden beneden het gemiddelde. 

Behandeling gemeenteraad

De presentatie aan het publiek over het bestuursakkoord was 24 mei. 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het bestuursakkoord. De raad behandelt het akkoord eerst inhoudelijk. 

Daarna vragen de fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA de raad om het bestuursakkoord te ondersteunen. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.

Wil je het bestuursakkoord lezen? Kijk dan op de website van het Bestuursakkoord 2022 - 2026.