De Gestelse buurt werkt door

19 mei 2022
Foto van een informatiestand van Brabant woont slim op een grasveld met een paar mensen erom heen

In de Gestelse buurt willen we dat iedereen prettig woont, zich veilig voelt en kinderen kansrijk opgroeien. Zo is te lezen in de visie die twee jaar geleden speciaal voor de buurt is opgesteld, met als titel ‘De Gestelse buurt werkt!’. Iedereen zet zich daarvoor in: bewoners, woningcorporatie BrabantWonen, welzijnsorganisatie Farent, de politie de gemeente.

Wethouder Roy Geers: “Door nauw samen te werken willen we het vertrouwen herstellen, de leefbaarheid vergroten en criminaliteit en overlast aanpakken. Dat realiseren we uiteraard niet van vandaag op morgen. Maar tot nu toe zijn er al hele mooie stappen gezet. En dat willen we in de komende jaren blijven doen.”

Fijn wonen

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de bouw van twee nieuwe appartementengebouwen. De appartementen aan de Rodenbachstraat worden op 20 mei opgeleverd. De appartementen aan de Guido Gezellelaan volgen in juli dit jaar. De toekomstige bewoners van de ‘Guido’ ontwierpen zelf de gezamenlijke daktuin. En BrabantWonen stelt een ruimte tijdelijk beschikbaar waarvan bewoners een eigen ontmoetingsruimte kunnen maken. Een plek midden in de buurt waar bewoners en beroepskrachten samen op kunnen trekken om de buurt leefbaar en aantrekkelijk te houden.

In totaal komen er in de Gestelse buurt zes nieuwe appartementengebouwen op de plek van de verouderde flats. BrabantWonen vernieuwt daarmee het woningaanbod en draagt daarmee ook bij aan een klimaatneutrale stad.

Afstand overbruggen

We bouwen niet alleen met stenen, maar ook aan vertrouwen van buurtbewoners. Zo bracht een enthousiaste groep bewoners tijdens corona saamhorigheid in een tijd van verplichte afstand. Ze verzorgden wekelijkse uitzendingen van Radio Dichterbij vanuit BBS Nieuw Zuid. De inhoud, presentatie en techniek hadden de bewoners zelf in handen. Vanuit het programma de Gestelse buurt werkt! was er financiële en praktische ondersteuning. Paleis voor Volksvlijt hielp de bewoners, samen met Farent, met de invulling van het programma.

Andere manier van werken

In 2021 zijn we gestart met intensieve gezinshulp op maat. Een aantal gezinnen in de buurt kampt met meervoudige problematiek. Vaak hebben zij het vertrouwen in instanties verloren en willen ze daardoor bewust niet in beeld komen voor hulpverlening. Met de inzet van drie gezinscoaches zijn we het vertrouwen aan het terugwinnen en bieden we deze gezinnen de hulp die nodig is. De eerste resultaten (pdf) zijn bemoedigend.

Samenwerken doen we ook om de criminaliteit en ondermijning in de Gestelse buurt aan te pakken. Enerzijds door gebruik te maken van kansen en mogelijkheden. Anderzijds het tegengaan van bestaande ongewenste praktijken. De hulp van inwoners en ondernemers is ook nodig. Communicatie met én vertrouwen in de overheid vervullen hierin een sleutelrol. Dat kost tijd. Maar door zichtbare acties gericht tegen overlastgevende personen en crimineel gedrag en meldingen op te pakken, werken we aan het verbeteren van het vertrouwen van buurtbewoners.

In het voortgangsverslag 2022 (pdf) lees je meer over de ervaringen van bewoners en professionals. Of bezoek de pagina van Gestelse Buurt.