Nieuw college kan aan de slag

31 mei 2022
Foto van de burgemeester en wethouders

Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdagavond 31 mei zijn de zes wethouders die de komende collegeperiode aan de slag gaan, benoemd. 

Dit gebeurde nadat een meerderheid van de gemeenteraad het bestuursakkoord 2022-2026: “Slagkracht en ambitie, met lef en energie de toekomst in” steunde. De fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA vroegen de raad hier in een initiatiefvoorstel om. In het akkoord staan de plannen en afspraken van het college voor de komende vier jaar.

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan nu aan de slag. Dat gebeurt in de volgende samenstelling:

Burgemeester Jack Mikkers
Openbare orde en veiligheid, leefbaarheid en opvang vluchtelingen

Wethouder Mike van der Geld (D66)
Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur

Wethouder Ralph Geers (VVD)
Economie, leefomgeving & milieuzaken

Wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks)
Talentontwikkeling, gezondheid en data

Wethouder Roy Geers (Rosmalens Belang)
Wijken, dorpen en bereikbaarheid

Wethouder Marianne van der Sloot (CDA)
Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed

Wethouder Pieter Paul Slikker (PvdA)
Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing

De behandeling van het bestuursakkoord in de gemeenteraad, volgde na de presentatie er van aan het publiek. Die was 24 mei jl. in het Design Museum. Wil je het bestuursakkoord lezen? Kijk dan op de pagina Bestuursakkoord.

Afscheid wethouders en stadspenning

De start van een nieuw college betekende ook afscheid nemen van twee wethouders die de afgelopen jaren deel uitmaakten van het bestuur van de ’s-Hertogenbosch: Huib van Olden (CDA) en Jan Hoskam (VVD). Tijdens de raadsvergadering werd stil gestaan bij hun vertrek en inzet voor ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Jack Mikkers heeft hen namens het college de Stadspenning van ’s-Hertogenbosch overhandigd.