Raadsavond Informeren & Ontmoeten 16 mei

10 mei 2022
Foto van de raadszaal

Op maandag 16 mei vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Wil je je hiervoor aanmelden? Doe dat via de pagina Informeren en Ontmoeten.

De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

  • jaarverslag 2021;
  • actualisatie begroting 2022;
  • zienswijze begroting 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
  • verbeteren slaagkansen starters en middeninkomens op de koopwoningmarkt met de opkoopbescherming;
  • aanpassen verordening startersleningen;
  • zienswijze ontwerpbegroting conceptbeleidsplan en jaarstukken Heesch West;
  • zienswijze conceptbegroting 2023 GGD Brabant;
  • wijzigen legesverordening 2022;
  • zesde wijziging algemene plaatselijke verordening.

Op de website van Raadsinformatie staat meer informatie over deze onderwerpen.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden op 23, 24, 25 en 30 mei besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 14 juni waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en Ontmoeten of stuur een bericht via het digitale contactformulier.