Samen maken we Rosmalen veiliger

3 juni 2022
Foto van het kunstwerk bij de zandverstuiving in Rosmalen

Hoe gaat het met de veiligheid in Rosmalen, Maliskamp, de Groote Wielen en de Kruisstraat? Een terugblik op onze vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp.

Aandacht voor en oplossingen

Inwoners vonden het belangrijk dat er aandacht was voor verkeersgedrag, jongeren, fietsdiefstal en auto-inbraak. Ook gaven ze aan wat er goed gaat in hun buurt. Zo zijn er buurtpreventieteams en buurtapps actief waarin inwoners samen zorgen voor een veiligere wijk. En wordt de prettige woonomgeving en sociale controle.

Samen met inwoners en professionals zijn er verschillende oplossingen bedacht, zoals: 

  • we zijn met jongeren in gesprek geweest over waar ze elkaar kunnen ontmoeten
  • meer snelheidscontroles
  • acties om aandacht te vragen voor fietsendiefstal rondom het station Rosmalen

Burgemeester Jack Mikkers: “Iedereen vindt prettig wonen belangrijk, van jong tot ouder. We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Heel fijn dat iedereen zo betrokken is. En dat er mooie ideeën ontstaan. Dat we samen met jongeren, inwoners en professionals in gesprek zijn over waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Verbinding die is ontstaan uit onze gezamenlijke aandacht voor een veilige omgeving.”

Onderzoek in heel ‘s-Hertogenbosch

We willen de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk, want de situatie per wijk of dorp verschilt. Het vraagt ook om het meer betrekken van inwoners en organisaties. Dat doen we in gesprekken en met enquêtes. En we doen dit in alle wijken en dorpen. Na de zomer verwachten we heel ’s-Hertogenbosch te hebben gehad.

Op basis van de cijfers, de resultaten uit de enquête en een bewonersavond zijn er verschillende onderwerpen benoemd. Wil je meer inzichten lezen? Zie hiervoor de samenvatting (pfd).

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur gerust een e-mail via het digitale contactformulier.