Geluidbelastingkaarten 2021 vastgesteld

25 juli 2022
Overzichtskaart met kleuren die aangeven hoeveel decibel er aan geluid is op bepaalde plekken in onze gemeente

De gemeente heeft, op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG), het omgevingslawaai waar mensen aan blootgesteld worden in kaart gebracht. Het gaat om geluid op de gevels van woningen afkomstig van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai met een geluidbelasting hoger dan 55 decibel. De geluidsituatie is in te zien in geluidbelastingkaarten.

Geluidbelastingkaarten worden iedere 5 jaar gemaakt. Dit jaar is de kaart voor de eerst keer gemaakt met de, door de EU verplichte, rekenmethode CNOSSOS. Hierdoor zijn de geluidbelastingkaarten over 2021 niet te vergelijken met de kaarten over 2011 en 2016, die gemaakt zijn met de rekenmethode SRM2.

De belastingkaarten over 2021 dienen als basis voor het actieplan Geluid 2023-2028. Met het actieplan wordt gekeken hoe de geluidbelasting in de toekomst kan worden voorkomen en/of beperkt. De plannen moeten gericht zijn op plaatsen waar geluid de gezondheid van de mens kan schaden. Ook moeten ze zorgen dat we een goede geluidkwaliteit kunnen handhaven. Naar verwachting zal het actieplan medio 2023 gereed zijn.