Ruimte voor onderwijs, studentenwoningen en horeca

22 juli 2022
Tekening van mannen zittend voor een groot pand

Op de locatie Onderwijsboulevard 256 in het Paleiskwartier komen nieuwe onderwijsvoorzieningen, studentenwoningen en kleinschalige horeca. Dit is op initiatief van Avans Hogeschool en BrabantWonen. Om deze ontwikkeling voor elkaar te krijgen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De planning is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in oktober vaststelt.

Wethouder Mike van der Geld: “Deze ontwikkeling past goed binnen de duurzame verstedelijkings- en woningbouwopgave van onze stad. Door de nieuwbouw concentreert Avans zich op één locatie en wordt daarmee een nog aantrekkelijkere campus. Op een centrale plek in de Spoorzone, vlakbij het station en de binnenstad. De andere locaties van Avans komen daarmee vrij voor andere invullingen. Bovendien is de nieuwbouw energievriendelijk en duurzaam, doordat het ruimschoots aan de groennorm voldoet en er klimaatbestendig en natuurinclusief wordt gebouwd.

Energiezuinig

In het plan is een ruime hoeveelheid fietsvoorzieningen opgenomen. En Avans richt zich erop het autogebruik zoveel mogelijk te beperken. In het gebouw zelf komt een WKO (warmte- koude-opslag), er komen zonnepanelen en energiezuinige verlichting en installaties. Door hergebruik van de stalen spanten van de voormalige kunstacademie wordt ook circulair bouwen toegepast.

Versterking onderwijs op Onderwijsboulevard

De hoofdlocatie van Avans is gevestigd aan de Onderwijsboulevard 215. Daarnaast huurt Avans Hogeschool verschillende locaties in de stad, zoals Stationsplein 50 en Hervenplein 2. Door deze ontwikkeling komen deze locaties vrij voor een andere stedelijke invulling.

Aantrekkelijk verblijfsgebied

Naast onderwijs komen er ook 125 studentenwoningen in de sociale huur. Dat kan in de toekomst uitgebreid worden tot maximaal 210 (studenten)woningen in de sociale huur. Op het binnenhof komt een aantrekkelijk, levendig verblijfsgebied voor studenten en omgeving dat groen en klimaatbestendig wordt ingericht. Dat wordt onderdeel van de looproute tussen het centraal station en de Onderwijsboulevard. Bij de toegang naar het binnenhof komt kleinschalige horeca met zitgelegenheid.   

Vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt meteen de omgevingsvergunning verleend. Voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning is nog een mogelijkheid om in beroep te gaan.