’s-Hertogenbosch en nieuwe (tijdelijke) bewoners

14 juli 2022
Een vrouw en een jongen lezen samen een boek aan tafel

Nederland kent op dit moment veel vluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Er is sprake van een opvangcrisis en landelijk is hier een plan van aanpak voor gemaakt. ’s-Hertogenbosch neemt ook in deze crisis zijn verantwoordelijkheid. Dat doen we samen met allerlei partners en inwoners. Want een veilige plek betekent ook het regelen van onderwijs, zorg, financiën en werk. Statushouders huisvesten we. Ook zetten we voor andere woningzoekenden in op het vergroten van hun kansen. Dat doen we door de mogelijkheden van flexwoningen te onderzoeken.

Burgemeester Mikkers: “Tot nu toe lukt het ons om plek te bieden, in deze tijd dat de vraag toeneemt en de nood hoog is. Het college is iedereen enorm dankbaar die zich zo inspant voor de opvang van deze mensen. Het vraagt veel van ons allemaal. Van de mensen die hun eigen huis hebben verlaten. Van de mensen en professionals in ’s-Hertogenbosch die zich zo inspannen en creatief zijn in het vinden van oplossingen in de opvang en begeleiding. Als stad zijn we onlosmakelijk verbonden met de rest van de wereld. Dat toont deze crisis eens te meer. Wij zijn er voor elkaar.”

Op dit moment vangen we in ’s-Hertogenbosch aan de Hervensebaan, Bruistensingel en Kruisstraat zo’n 522 vluchtelingen uit Oekraïne op.

Oude Hypecoterrein en terrein kasteel Meerwijk

Op het oude Hypecoterrein en op het terrein van kasteel Meerwijk vangen we op dit moment 375 asielzoekers op. Dat gebeurt op verzoek van het COA. We blijven de landelijke opvangcrisis volgen. De verwachting is dat er nog meer vluchtelingen naar Nederland komen. De druk neemt daarmee toe. We zijn hier niet blind voor. En anticiperen dan ook op eventuele aanvullende vragen. Zo voeren we onder meer gesprekken met omwonenden, ook die van de opvang op het Hypecoterrein. De mening en ervaring van omwonenden telt voor ons zwaar mee. Een betrouwbare gemeente is een gemeente die in samenspraak met omwonenden tot afspraken blijft komen. En in dat opzicht is het bespreken met elkaar van eventueel nieuwe opties ook onderdeel.

Het COA heeft recent gevraagd om de opvang van asielzoekers op het terrein van kasteel Meerwijk van 75 naar 125 uit te breiden. Ook kwam de vraag of de opvang 9 maanden langer zou kunnen. Hierover is gesproken met omwonenden en onder hen is draagvlak voor beide. Wel onder de voorwaarde dat de opvang overwegend voor gezinnen met kinderen blijft. En dat opgetreden wordt bij overlast. Ook schoolbesturen zijn bevraagd. Zij gaven aan maximale inspanning te willen leveren om het onderwijs voor de kinderen goed te organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat het college 12 juli heeft ingestemd met de vraag van het COA. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Contact omgeving

Alle locaties zijn tijdelijke. Samen met de beheerders van de opvangplekken zorgen we voor een goed contact met de omwonenden, zoals een nieuwsbrief of een omwonendenoverleg. Zodat zij weten wat er gebeurt op een plek en als zij vragen hebben of willen helpen, weten waar ze dan moeten zijn. Meer weten? Bezoek dan de pagina: opvang vluchtelingen.

Statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, noemen we statushouders. Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid ieder jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. In ’s-Hertogenbosch lopen we in de huisvesting van statushouders voor op schema. Dit komt omdat er in de eerste helft van het jaar veel nareizigers zijn gekomen. Zij trekken in bij gezinsleden die hier al wonen. De verwachting is dat het ons lukt om de gevraagde versnelling van de huisvesting van statushouders te realiseren.

In gesprek over flexwoningen

Wij realiseren al sinds 2016 flexwoningen. De landelijke overheid heeft gemeenten nu aangeboden hen verder te helpen met het versneld kunnen plaatsen van zulke woningen. Wij zijn met hen in gesprek over extra flexibele woningen. Het college stelt hier de voorwaarden aan dat deze flexwoningen van goede kwaliteit moeten zijn en dat deze goed in de omgeving passen. Hiermee willen we het aanbod voor andere woningzoekenden verder vergroten.