Samen maken we Noord veiliger

21 juli 2022
Afbeelding van een omheind speelveld met op de achtergrond woningen

Hoe gaat het met de veiligheid in de wijk Noord? Een terugblik op onze vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp. De wijk Noord bestaat uit de buurten de Buitenpepers, de Herven, de Slagen, de Haren, de Donk, de Reit, de Rompert, de Hambaken en Orthen.

Om te onderzoeken wat inwoners van hun eigen omgeving vinden op het gebied van veiligheid hebben we een enquête uitgezet. In de wijk Noord heeft gemiddeld 11% (1592 personen) van de inwoners tussen 18 en 75 jaar deelgenomen.

Aandacht voor knelpunten en oplossingen

Inwoners vonden het belangrijk dat er aandacht is voor verkeersgedrag en overlast door jongeren. Ook zwerfafval wordt vaak benoemd. Daarnaast gaven ze aan wat er goed gaat in hun buurt. In bijna alle buurten wonen inwoners prettig en is er een goede sociale cohesie.

Burgemeester Jack Mikkers: “Iedereen vindt prettig wonen belangrijk, van jong tot ouder. We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Heel fijn dat iedereen zo betrokken is en dat we samen met jongeren, inwoners en professionals in gesprek zijn.”

Onderzoek in heel ‘s-Hertogenbosch

We willen de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk, want de situatie per wijk of dorp verschilt. Het vraagt ook om het meer betrekken van inwoners en organisaties. Dat doen we in gesprekken en met enquêtes. We doen dit in alle wijken en dorpen. Na de zomer verwachten we heel ’s-Hertogenbosch te hebben gehad.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur gerust een e-mail via het digitale contactformulier. Lees alle resultaten van het onderzoe: rapportage_wijkveiligheid_Noord.pdf (s-hertogenbosch.nl)