Sociologisch onderzoek 4 steden ‘avondklokrellen’ klaar

14 juli 2022
Foto van gebroken winkelruit

De ‘avondklokrellen’ zijn wezenlijk anders dan de ordeverstoringen en rellen van vóór de coronapandemie. De ongeregeldheden van januari 2021 kwamen niet alleen voort uit crimineel gedrag. Sociale omstandigheden speelden mee in het gedrag van de relplegers. Dit blijkt uit onderzoek naar de voedingsbodem en achtergronden van de ongeregeldheden in Breda, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch. 

Leren van

De avondklokrellen van 25 januari hebben in onze stad een litteken achtergelaten. De rellen staan in schril contrast met hoe we als ’s-Hertogenbosch zijn en hoe we onze inwoners en stad kennen. Veerkracht kenmerkt ons; het willen leren ook. Voor dat laatste is het nodig de gebeurtenissen rond de avondklok te begrijpen. Daarom hebben we samen met de andere drie gemeenten opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. 

Kijk verder dan repressie naar sociale omstandigheden 

Door de vergelijking met andere steden hebben we meer inzicht gekregen waarom er zulke verschillen waren in de Brabantse steden. Het onderzoek voorziet niet in een receptenboek of handleiding om ongeregeldheden aan te pakken. Het geeft ons wel een aantal inzichten waarmee we aan de slag kunnen en moeten. 

Een van de conclusies van het onderzoek is dat het niet nuttig is om de ‘avondklokrellen’ alleen vanuit de insteek bestraffen te benaderen. Sociologische verklaringen zijn er namelijk ook. Het onderzoek laat dit zien. Sociale omstandigheden en factoren die er al waren, spelen mee in het gedrag van relplegers. Deels zijn deze in de hand gewerkt of versterkt door de dynamiek van de coronacrisis.  

Dat betekent dat in ‘normale tijden’ gemeenten en partners moeten investeren in een preventieve aanpak. Want naast het bestraffen, blijft het bieden van een kans en perspectief aan jongeren altijd van groot belang. Waarbij geldt dat het rapport ook aangeeft dat ordeverstoringen als de ‘avondklokrellen’ zeker niet altijd te voorkomen zijn. 

Netwerk en perspectief

In ’s-Hertogenbosch kennen we een goede samenwerking in de wijken. Dat heeft vorm via partners uit het veiligheids- en sociaal domein van straatcoaches, jeugdboa’s, jongerencentrum PowerUp073, wijkagenten en leerplicht. We  zien in de aanbevelingen een kans om in dat veiligheids- en sociaal domein meer samen te werken. Dat begint bij een duidelijke gezamenlijke bestuurlijke opdracht, van waaruit onze professionele uitvoeringsorganisaties hun werk in samenwerking kunnen doen. 

Burgemeester Mikkers: “Ons uitgangspunt is talentontwikkeling en perspectief voor alle jongeren. Zij die het moeilijk hebben, hoe kunnen we die vanuit zorg en ondersteuning begeleiden. Zodat iedere jongere het gevoel heeft mee te kunnen doen. Want dat is wat wij willen bereiken met elkaar. Ook dat is samen zijn wij ’s-Hertogenbosch. Met de familie- en sociale omgeving van de jongeren in onze stad. En natuurlijk heeft, iedereen zelf ook een eigen verantwoordelijkheid om deel uit te maken van onze samenleving”.

Bekijk hier het onderzoek van onderzoeksbureau EMMA.