Tweejaarlijkse veiligheidsmonitor laat minder misdrijven zien

15 juli 2022
Burgemeester en politie lopen met hand aan de fiets.

Het thema veiligheid raakt ons allemaal. Want iedereen wil prettig, en dat is ook veilig, kunnen wonen. De veiligheidscijfers zeggen dat we het op veel thema’s goed doen, vooral op het terugdringen van misdrijven en criminaliteit. Maar inwoners ervaren deze veiligheid niet altijd in hun nabije leefomgeving. Uit de wijkveiligheidsscans komt naar voren dat inwoners bij veiligheid vooral denken aan verkeersoverlast, jeugdoverlast en zwerfafval.

Burgemeester Mikkers: “Metingen en gesprekken met inwoners geven ons een goed beeld van de feitelijke cijfers en beleving door inwoners. Dit geeft ons het inzicht wat de komende tijd aandacht en inzet nodig heeft. Van ons en de veiligheidspartners en wat inwoners kunnen doen. Want veiligheid blijft een groot en gezamenlijk goed. Zo kunnen we samen zorgen voor een leefbare stad waar het prettig wonen is”.

Invloed corona

Corona heeft op verschillende manieren invloed gehad op veiligheid. In 2021 zien we een daling van het aantal misdrijven in de gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld om diefstallen en inbraken. Dat komt door de lockdowns in de coronacrisis. Een positieve trend die ook landelijk terug te zien is. Waar het aantal misdrijven daalt door de coronacrisis, stijgt overlast door dezelfde coronacrisis. Er worden flinke stijgingen ervaren op het gebied van overlast door buren, geluid en jeugd. Maar ook de overlast door daklozen en verwarde personen wordt in toenemende mate ervaren. 

Van metingen naar aanpak

In de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor krijgen we inzicht in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in onze gemeente. In de monitor combineren we uitkomsten van de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid van de gemeente met politiegegevens.

Naast de veiligheidsmonitor zijn de afgelopen jaren per wijk en dorp onderzoeken gedaan. Wijk- of dorpsbewoners vulden een vragenlijst in waarin ze aangaven hoe ze tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Op basis van de resultaten van die vragenlijst gingen we in bijeenkomsten in gesprek over het verbeteren van de veiligheid. Om te zorgen voor maatwerk, want de situatie per wijk of dorp verschilt. Daarnaast zorgde het voor het meer betrokkenheid van inwoners en organisaties.

Met deze inzichten bepalen we waar we ons de komende periode op willen richten, om die prettige en veilige woonomgeving te realiseren. Dit wordt vastgelegd in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 dat de gemeenteraad na de zomer vaststelt.