Financiële bijdrage om woningbouw Station Oost te versnellen

29 september 2022
Schetstekening Station Oost

We willen het gebied rond Station Oost ontwikkelen tot een moderne, groene en gezonde toekomstige buurt. Om dit te bereiken willen we ook investeren in de infrastructuur. Zoals een mobilityhub, en het verbeteren van routes voor voetganger en fietser rond het station en onder het spoor. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten financieel te helpen. Daarmee wil ze de woningbouwopgave versnellen. 

Ook gemeente ’s-Hertogenbosch wil snel werk maken van woningbouw. Daarom is woningbouwlocatie Station Oost voor deze regeling aangemeld. Onze aanvraag is positief beoordeeld. Wel vraagt het Rijk een eigen bijdrage van € 7,2 miljoen (inclusief BTW) om de rijksbijdrage van € 13.4 miljoen (inclusief BTW) te kunnen ontvangen. Het college heeft voor deze eigen bijdrage akkoord gegeven. In november dit jaar horen we van het Rijk definitief of en voor hoeveel we de bijdrage ontvangen. 

Wethouder Mike van der Geld:

“Het zou heel mooi zijn als we in aanmerking komen voor de forse bijdrage vanuit het Rijk. Samen met onze eigen inbreng helpt het ons om de bereikbaarheid rond Station Oost al eerder te vergroten en te verbeteren. Hiermee werken we aan de ambitie om in de komende vijf jaar al te starten met de bouw van de eerste 1.000 woningen. Zo kunnen we veel mensen sneller helpen aan een passende woning. In het groen. Gezond en veilig. Goed bereikbaar met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.”

Mobilityhub

De komende 20 jaar willen we in het gebied rond Station Oost zo’n 2.000 woningen bouwen. “Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, bewegen en gezond kunnen leven. Daar hoort ook een goede bereikbaarheid bij. Zo willen we op het terrein van het huidige transferium woningen bouwen en een multifunctionele parkeervoorziening dichtbij het station. De mobilityhub komt op een centrale plek die ervoor zorgt dat iedereen optimaal kan reizen en gemakkelijk kan overstappen op een ander vervoersmiddel. Bewoners én bezoekers kunnen daar gebruik van maken. Zo’n mobilityhub neemt minder ruimte in dan het huidige transferium. En om makkelijker van A naar B te komen – met de fiets of wandelend bijvoorbeeld - willen we een onderdoorgang maken onder het spoor. Dit zorgt voor een betere en veiligere verbinding met ‘De Herven’, de sportvoorzieningen in de buurt, scholen en de binnenstad”, aldus wethouder Mike van der Geld.