Gemeente kiest voor ruimere regels bij energietoeslag

29 september 2022
Foto van spaarvarken op verwarming

Bij veel huishoudens neemt de stijgende energierekening een grote hap uit hun inkomen, waardoor ze financieel in de knel komen. Vanuit de gemeente helpen we deze huishoudens zoveel mogelijk. Dat doen we onder andere met het verstrekken van de eenmalige energietoeslag. We komen hiermee veel mensen een stukje tegemoet, maar we zien ook dat een groep net buiten de toeslagregeling valt, terwijl zij de toeslag ook hard nodig hebben. Daarom is besloten de regeling voor energietoeslag te versoepelen, zodat we meer huishoudens kunnen helpen. Zo gaan we een flexibele peildatum hanteren en komen studenten nu ook in aanmerking. 

Wethouder Marianne van der Sloot:

“Nu de energietoeslag van 2022 is verhoogd en we na afgelopen Prinsjesdag weten dat er ook in 2023 een energietoeslag volgt, kunnen we de mensen die dat hard nodig hebben, wat extra ademruimte bieden voor aankomende winter en voor volgend jaar. Maar we zien ook dat veel mensen die dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, volgens de huidige voorwaarden helaas niet aanmerking komen. Naast de begeleiding en het maatwerk dat we al bieden, hopen we met deze versoepeling nog meer mensen te kunnen helpen.” 

Flexibele peildatum

Met de huidige energietoeslagregeling zien we dat een aantal inwoners niet in aanmerking komt voor de energietoeslag, maar het wel heel hard nodig heeft. Dit heeft te maken met de peildatum van 1 januari 2022. Inwoners waarvan hun inkomen na deze dag daalde naar een ‘lager inkomen’ vielen buiten de boot, omdat zij vóór 1 januari 2022 nog te veel verdienden om de toeslag te krijgen. We willen dat inwoners die later in het jaar een laag inkomen hebben gekregen ook in aanmerking komen voor de energietoeslag. Daarom gebruiken we nu een flexibele peildatum. Als een inwoner nu bijvoorbeeld op 29 september 2022 een aanvraag indient, dan wordt de peildatum 1 augustus. Dat is 1e dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Als blijkt dat er dan sprake is van een laag inkomen, dan heeft de inwoner ook recht op de toeslag. 

Energietoeslag per zelfstandige woning voor studenten

Als gemeente willen wij ook graag studenten ondersteunen die vanwege hoge energiekosten in de knel komen. We hebben besloten om studenten die in een zelfstandige woning wonen de toeslag uit te keren, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Met deze wijziging verwachten extra huishoudens te kunnen helpen. Studenten die niet in een zelfstandige woning wonen, kunnen naar verwachting in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand voor energiekosten. Hierover wordt volgende week een besluit genomen door het college.  

De bovengenoemde versoepelingen gaan per direct in. 

Heeft u hulp nodig?

Heeft u minder te besteden en moeite om de energierekening te betalen? Of heeft u vragen over de energietoeslag? Lees meer over alle hulp en maatregelen in het overzicht in ons nieuwsbericht Overzicht van alle hulp en maatregelen aanpak energiearmoede. Of ga naar de pagina van Eerste Hulp bij Geldzaken