Overzicht van alle hulp en maatregelen aanpak energiearmoede

9 september 2022

Extra financiële hulp

 • Voor de groep met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is er de energietoeslag van € 1.300 vanuit het Rijk. Dit bedrag hoeft de inwoner niet terug te betalen. Ondertussen heeft 2/3 van de inwoners die hier recht op heeft, de energietoeslag aangevraagd.
 • Inwoners die zich zorgen maken over het betalen van de rekeningen kunnen terecht bij Eerste Hulp bij Geldzaken. Zij helpen niet alleen mensen met een laag inkomen, maar iedereen die vragen of zorgen heeft over geld.
 • Er zijn altijd mensen die niet goed weten dat ze recht hebben op extra hulp, geld of een regeling. Ze laten geld liggen. We zetten extra in om deze mensen te bereiken en de regelingen nog beter bekend te maken ook via onze partners.
 • Vanuit de bijzondere bijstand willen we ook mensen helpen die in de problemen komen. We werken nu uit hoe we ook mensen kunnen helpen die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Maar wel weinig te besteden hebben en een hoge energierekening.
 • Wanneer mensen aankloppen met geldzorgen, zijn er vaak al wat langer geldproblemen. Daarom zijn we er graag vroeg bij. Nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars geven het gelijk door als ze problemen zien ontstaan. Dan kunnen wij op tijd helpen. Bij schulden zorgen we eerst voor rust in de tent. Schulden geven stress dus we proberen eerst afspraken te maken met schuldeisers zodat de inwoner weer op adem kan komen. We maken goede vervolgafspraken.
 • Met Essent kijken we samen hoe we kunnen voorkomen dat inwoners worden afgesloten van energie. Farent en de Bossche woningbouwcorporaties zijn onze bondgenoten/(buurt)partners om op tijd signalen uit te wisselen en oplossingen te vinden om woonlasten betaalbaar te houden.
 • Zijn er echt grote financiële problemen door de hoge energierekening? Dan kijken we wat er nodig is om te helpen. Dat is altijd maatwerk en bedoeld voor schrijnende gevallen. 

Extra hulp om snel energie te besparen thuis

 • Vanaf eind oktober start het Bossche Bespaarteam. Een klusser en een coach helpen mensen die weinig te besteden hebben en een hoge energierekening hebben omdat ze in een minder goed geïsoleerde woning wonen. De klusser doet kleine energiebesparende maatregelen. En een coach kijkt mee waar nog bespaard kan worden. We benaderen mensen actief en geven voorrang aan mensen met een lager inkomen in een woning met een lager label.
 • Vanaf eind van het jaar/november rijdt de regionale Klusbus, waarmee we meer mensen kunnen helpen met energiebesparende kleine klusjes in huis. 
 • Vorig jaar hebben alle huurders energiebespaarvouchers gekregen voor € 70 aan kleine energiebesparende producten. Er is al voor €1.100.000 aan producten besteld. Bekijk de 17 energiebesparende tips (pdf) die inwoners helpen alert te zijn waar de energieslurpers in huis zitten. 

Hulp bij het verduurzaming woningen en energiebesparing

 • Huurders zijn afhankelijk van de woningeigenaar of de verhuurder voor een echte grote verduurzaming van de woning. De Bossche woningbouwcorporaties zetten snelle en grote stappen in het isoleren van huurwoningen. Het kan niet allemaal tegelijkertijd, maar we hebben samen afgesproken dat de laagste labels (E, F, G) voor 2028 allemaal beter geïsoleerd zijn. 
 • Voor informatie en advies over energiebesparing in de woning kunnen inwoners terecht bij het energieloket Brabant Woont Slim. We bieden woningeigenaren een uitgebreid gesubsidieerd energieadvies van de woning.