’s-Hertogenbosch komt met aanpak energiearmoede

9 september 2022
Foto van een vrouw die op haar thermostaat de temperatuur instelt

Door de enorm hoge energieprijzen en inflatie komen steeds meer inwoners, ondernemers en verenigingen in de knel met hun financiën. Daar maken we ons grote zorgen over. Want, geldzorgen leiden vaak tot stress, onrust en onzekerheid. Daarom doen we wat we kunnen om mensen te helpen. Dat doen we met een gemeentelijk pakket van maatregelen én met een oproep aan de landelijke overheid voor meer actie. En samen met partners willen we sneller en meer voor elkaar krijgen. Dus, de mouwen opstropen. Met elkaar.  

Wethouder Marianne van der Sloot:

“We krijgen steeds meer signalen van inwoners dat ze moeite hebben met het betalen van rekeningen en boodschappen. Zoals mensen die nu evenveel betalen aan hun energierekening als aan hun huur. Dat baart ons zorgen. Natuurlijk kijken we hiervoor ook naar de landelijke overheid, die verantwoordelijk is voor inkomenspolitiek. En tegelijk willen wij ook doen wat we kunnen. Voor ons als gemeente gaat het dan om onze inwoners goede begeleiding en oplossingen te bieden. Dat gebeurt met inzicht krijgen, de samenwerking opzoeken en perspectief bieden. Bijvoorbeeld met maatwerk en Eerste Hulp bij Geldzaken. Ik wil inwoners daarom vooral oproepen om niet te lang te wachten, en als er schulden dreigen of ontstaan, om contact op te nemen. Er staan professionals klaar om te kijken waar we kunnen helpen.”  

Lees meer over alle hulp en maatregelen in dit overzicht. Of kijk op de pagina Eerste Hulp bij Geldzaken.

Met elkaar de mouwen opstropen

We staan met elkaar voor de opgave om iedereen in onze gemeente zoveel mogelijk te helpen. Dat kan op allerlei manieren. En dat zullen we samen moeten doen. Het sociale netwerk in ’s-Hertogenbosch is sterk. Met inwoners, ondernemers en organisaties in wijken kunnen we meer. En kunnen we sneller tot meer passende en creatieve acties te komen. Hierover zijn en gaan we met diverse organisaties in gesprek.

Oproep aan landelijke overheid

We doen wat we kunnen, maar we kunnen dit omvangrijke probleem niet oplossen. We gaan ervan uit dat de landelijke overheid met een fors koopkrachtpakket komt. Voor lagere inkomens, maar ook voor middeninkomens. Het zou op 1 januari moeten ingaan, maar het is al veel eerder winter. We roepen de overheid in Den Haag daarom op om al eerder tegemoet te komen. Het is nu al hard nodig.