Bossche Bespaarteam van start

20 oktober 2022
Bossche Bespaarteam bezig met tips voor de verwarming

In de week van 10 oktober is in onze gemeente het Bossche Bespaarteam van start gegaan. Het team gaat bij mensen thuis langs en heeft inmiddels de eerste huisbezoeken afgelegd in meerdere wijken. Inwoners die energietoeslag krijgen of in een huis wonen met een laag energielabel nodigen we gericht en actief uit om een afspraak met het team te maken. De inzet van het Bossche Bespaarteam is onderdeel van een bredere aanpak. Met deze aanpak gaan we de stijgende energiekosten tegen. Juist voor de mensen die deze hulp het hardst nodig hebben.

Het bespaarteam bestaat uit een klusser en een energiecoach van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG). De klusser brengt tijdens een huisbezoek direct kleine energiebesparende maatregelen aan die in die woning het beste werken. Denk aan radiatorfolie, deurborstels en LED lampen. De energiecoach geeft financieel advies. Bijvoorbeeld door mee te kijken naar het contract met de energieleverancier, het energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen.

Wethouder Mike van der Geld (energietransitie):

“Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk zo veel mogelijk huizen verduurzamen. Zolang nog niet iedere woning verduurzaamd is, zijn initiatieven zoals het Bossche Bespaarteam enorm van belang. Ik ben daarom ook blij te horen dat de eerste huishoudens zich goed geholpen voelen door het bespaarteam. Mensen voelen zich gehoord en vinden het fijn dat er de tijd voor ze wordt genomen. Ook horen we goede reacties over het feit dat er direct energiebesparende maatregelen worden aangebracht. Daar doen we het voor.”

Wethouder Marianne van der Sloot (bestaanszekerheid):

“We zien en horen de signalen dat een groter wordende groep inwoners moeite heeft met het betalen van de energierekening. Dat baart ons zorgen. Vanuit de gemeente doen we hierin wat we kunnen. Denk daarbij aan goede begeleiding bieden en met oplossingen komen. Dat gebeurt door inwoners inzicht te geven, de samenwerking op te zoeken en perspectief te bieden. Het Bossche Bespaarteam is daar een goed voorbeeld van, dat precies dit doet. Het is goed om te merken dat de eerste huishoudens hier positief op reageren.”