De ontwikkeling van wijken en buurten in beeld

6 oktober 2022
Foto van de Markt

Hoe staat jouw wijk of buurt er in 2022 voor? 

De wijk- en buurtmonitor is weer verschenen. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien hoe de wijken en buurten in de gemeente ervoor staan. Ook signaleert de monitor voor- of achteruitgang. Dat gebeurt op verschillende thema’s. Hiervoor benutten we een veelheid en diversiteit van beschikbare bronnen, waarbij de inbreng van inwoners via een vragenlijst de belangrijkste is. De monitor geeft dus vooral het gevoel van inwoners aan.

Wethouder Roy Geers:

“De monitor helpt ons en anderen te herleiden waar een vooruitgang of terugval te zien is. Die informatie geeft een mooi vertrekpunt bij de aanpak om wijken en buurten verder te verbeteren. De nadruk ligt dan ook niet zozeer op hoe een wijk het doet tegenover andere wijken, maar meer op hoe elke afzonderlijke wijk zich in de loop der jaren ontwikkelt. Dit jaar zien we dat het overgrote deel van de in totaal 76 onderzochte buurten vooruit is gegaan of ongeveer gelijk is gebleven. Dat is positief. Ook zijn er enkele buurten achteruit gegaan. Ook die informatie geeft ons handvatten om ermee aan de slag te gaan.”

Opvallende ontwikkelingen

Voor het eerst komen in een onderzoek van de gemeente (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op buurtniveau aan bod. We zien dat bij enkele thema’s relatief veel buurten vooruit zijn gegaan en weinig buurten achteruit. Dit betreft gezondheid, sociale contacten, duurzaamheid en criminaliteit. Daarnaast zien we dat bij enkele thema’s relatief veel buurten achteruit zijn gegaan en weinig buurten vooruit. Dit is zo bij de thema’s zelfredzaamheid, sport & cultuur, openbare ruimte en overlast. 

Aandachtsbuurten 

De gemeente kent in totaal acht aandachtsbuurten. In al deze buurten investeren we extra in de vorm van zogeheten uitvoeringsprogramma’s, om de buurt socialer en veiliger te maken. Het is dan ook goed om te zien dat van de acht aandachtsbuurten er drie zich gunstig hebben ontwikkeld: de Sprookjesbuurt, Orthen west en Boschveld. De overige aandachtsbuurten zijn ten opzichte van 2020 ongeveer gelijk gebleven. 

Wat opvalt is dat bij één van deze aandachtsbuurten een achteruitgang ten opzichte van 2020 te zien is: de Gestelse buurt. Ook in deze buurt wordt sterk geïnvesteerd. Om er weer een aantrekkelijke, veilige omgeving van te maken waar bewoners prettig samenwonen. Dat doen we samen met bewoners, politie, woningcorporatie BrabantWonen en welzijnsorganisatie Farent. Met deze aanpak zijn de eerste stappen voorwaarts gezet. Naar verwachting heeft het nog tijd nodig voordat de effecten ervan zichtbaar en meetbaar zijn. 

Wat kunnen we ermee?

Wethouder Roy Geers:

“Voor de gemeente is de wijk- en buurtmonitor een waardevolle informatiebron. Maar ook voor de professionals die in de wijken en buurten werken en voor de bewoners zelf zijn de gegevens zeer waardevol. Op basis van de monitor kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Is het een herkenbaar beeld? En vooral ook: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de wijken, dorpen en buurten nog sterker worden.”

Meer resultaten?

De wijk- en buurtmonitor onderscheidt zich van andere onderzoeken door de aard en uitgebreidheid van het onderzoek. De gegevens zijn beschikbaar in een interactief dashboard. Voor meer of uitgebreidere resultaten verwijzen we u naar onze pagina Wijk- en buurtmonitor 2022.