Informatiebijeenkomst structuurvisie A2 Deil–Vught

20 oktober 2022
Foto van de snelweg A2 met file

De minister van I&W heeft de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vastgesteld. Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Het programma organiseert informatieavonden en een digitale informatiebijeenkomst om de structuurvisie, de Nota van Antwoord en de stand van zaken rondom het programma (nu de planuitwerking vertraging oploopt door de stikstofproblematiek) toe te lichten. U kunt de structuurvisie, de Nota van Antwoord en alle onderliggende documenten bekijken op de website van Directie Participatie.

U bent welkom op een van onderstaande fysieke inloopbijeenkomsten met om 19.15 en 20.00 uur een presentatie:

  • Woensdag 9 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie De Kentering Partycentrum, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen.
  • Maandag 14 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.

U kunt ook via een online platform deelnemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Donderdag 10 november 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Meer details hierover vindt u begin november op de website van A2 Deil-Vught.