Lage Diezebrug grote stap in ontwikkeling Bossche Stadsdelta

7 oktober 2022
auto en lopende mensen op brug over water

De Bossche Stadsdelta moet een nieuw en dynamisch stukje stad worden in de Noordelijke Spoorzone. De realisatie van de Lage Diezebrug is een belangrijk vertrekpunt voor dit project. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Lage Diezebrug. De nieuwe brug is naar verwachting eind 2024 klaar voor gebruik.

De bestaande Hoge Diezebrug wordt vervangen door een nieuwe, lagere brug ongeveer 50 meter ten westen van de huidige brug. De Lage Diezebrug komt te liggen tussen de IJzergieterij (Tramkade/Kop van ’t Zand) en het Werfpad (Orthenpoort). De huidige Diezebrug was vroeger onderdeel van de rijksweg A2 die dwars door de stad liep en van de beroepsvaartroute. Tegenwoordig zijn beide functies komen te vervallen en vergt de brug vooral veel onderhoud wat vervanging op korte termijn noodzakelijk maakt.

Belangrijke bouwsteen

De Lage Diezebrug vormt een belangrijke bouwsteen in het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta, een nieuw stukje stad in de Noordelijke Spoorzone. De Bossche Stadsdelta bestaat uit de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid die aan weerszijden van de Dieze liggen. Dit gebied is een cruciale schakel tussen de binnenstad, de Spoorzone en het Zuid-Willemspark. In aansluiting op de inrichting van de binnenstadsring (30km-weg) wil de gemeente een nieuwe verlaagde brug realiseren die voor voetgangers en fietsers meer ruimte biedt en voor iedereen beter toegankelijk is.

Wethouder Mike van der Geld:

“Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta en de functie en waarde die de brug gaat hebben voor dit gebied. We willen van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en dynamisch stadsdeel maken met ruimte voor ontmoeting, duurzame innovatie, cultuur, wonen en werken. Een gebied dat écht kwaliteit toevoegt aan de brede binnenstad en aan ’s-Hertogenbosch als geheel. Goede infrastructuur en bereikbaarheid is dan essentieel. De Lage Diezebrug draagt hieraan bij als rode loper tussen de noord- en zuidoever.”

Beoogde opening eind 2024

De beoogde start van de bouw van de Lage Diezebrug is eind 2023. Een jaar later, eind 2024, moet de nieuwe brug in gebruik worden genomen. Om de verkeersstromen zo min mogelijk te beperken, wordt eerst de nieuwe Lage Diezebrug gebouwd voordat de huidige brug gesloopt wordt. Het ontwerpbestemmingplan ligt met ingang van 10 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage. De planning is om het bestemmingsplan begin 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen.