Beperkte indexatie parkeertarieven en verbetering digitaal parkeren

10 november 2022
Foto van de achterkant van de scanauto

Elk jaar stelt de gemeenteraad de parkeertarieven vast. De hoge inflatie en ook de stijgende energiekosten zetten de koopkracht momenteel fors onder druk. Daarom stelt het college voor om een beperkte indexatie (5,94%) door te voeren in de parkeertarieven. Dit in plaats van de momenteel hoge landelijke inflatie. Daarnaast is dit jaar de evaluatie van digitaal parkeren opgenomen in het raadsvoorstel.

De parkeerexploitatie draagt bij aan een bereikbare en leefbare stad. Zo wordt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages, transferia en fietsstallingen hieruit bekostigd. Ook levert parkeren een structurele bijdrage aan de totale financiële huishouding van de gemeente.

Digitaal parkeren

Begin vorig jaar stapte de gemeente bijna volledig over op digitaal parkeren.De meest zichtbare verandering: de papieren bezoekerskaartjes zijn uit het straatbeeld verdwenen. Deze hebben plaats gemaakt voor een digitale bezoekersregeling. Parkeerautomaten hebben een kentekeninvoer gekregen. En handhaving vindt plaats met een scanauto.

Afgelopen periode is bekeken welke effecten deze veranderingen hebben gehad. Daarbij is gekeken naar de parkeerdruk, de dienstverlening en de handhaving. Overall is de parkeerdruk sinds de invoering van digitaal parkeren afgenomen met 7%. Dat betekent dat er in totaal gemiddeld 7% minder auto's parkeren in de daarvoor aangewezen gebieden. Toch is er een aantal punten die nog voor verbeteringen en gebruikersgemak kunnen zorgen.

Verbeteringen

Uit de evaluatie blijkt dat de digitale bezoekersregeling flexibeler kan. Binnenkort kunnen uren daarom niet alleen meer per maand, maar per kwartaal worden gebruikt.

In de binnenstad kan bezoek aan bewoners met de bezoekersregeling momenteel enkel vanaf 18.00 uur (en op zondag de gehele dag) parkeren in de straten met betaald parkeren. Dit verplichte tijdvenster van de bezoekersregeling laten we (net als in de rest van de stad) los en stellen deze de gehele dag beschikbaar.

Ook wordt de vrijwilligersregeling als pilot uitgebreid met naast de bestaande maximaal 150 uur per maand tevens varianten van maximaal 300 en 450 uur per maand. Zodat diverse verenigingen in de wijk ook uit de voeten kunnen met de digitale bezoekersregeling.

Blijvend monitoren 

De gemeente blijft de parkeerdruk in de diverse sectoren de komende jaren structureel monitoren. Op het moment dat het nodig is, wordt bijgestuurd. Op 13 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.