Convenant Uilenburg goed voorbeeld goede buurprincipe

3 november 2022
Doorkijk in de Uilenburg met veel mensen op straat en zittend op het terras

Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers zich rekenschap geven van elkaar. Het goede buurprincipe dat is geïntroduceerd in de horecavisie komt tot zijn recht in de Uilenburg. Daar is op woensdag 2 november een convenant ondertekend door leden van de beheergroep, een groep enthousiaste bewoners en ondernemers die zich hard heeft gemaakt voor een goed bezoek- en leefklimaat.

In de loop van 2021 raakte burgemeester Mikkers in gesprek met een ondernemer en enkele bewoners over de overlast van bevoorraders en leveranciers. De burgemeester heeft toen een beheerconvenant voorgesteld waarin praktische afspraken worden gemaakt over leefbaarheid en bevoorrading, dit in navolging van de goede ervaringen in de Korte Putstraat.

Wethouder Ralph Geers van economie, leefomgeving en milieuzaken die het convenant namens de gemeente ondertekent:

“We zijn blij dat er nu ook een groep ondernemers en bewoners is die zich hiervoor hard maakt in de Uilenburg. Want in een drukke stukje van de binnenstad raken diverse belangen elkaar die we alleen in gesprek met elkaar kunnen oplossen.”

Praktische afspraken over bevoorrading in balans

Zo'n convenant legt afspraken vast en zorgt er vooral voor dat partijen elkaar weten te vinden. Elkaar buitenshuis ontmoeten wordt steeds belangrijker. Veel Bossche horecagebieden zijn populair, en dat geldt zeker voor een gebied als de Uilenburg. De Karrenstraat is hierop inmiddels ook aangesloten. Er komen veel bezoekers, dat betekent ook meer fietsen, meer bevoorrading en meer afval. Om dit alles in dit kleine gebied in goede banen te leiden luistert dit nauw.

Mede-initiatiefnemer Bart Tillemans van Bar le Duc:

"Ik ben blij dat we, vooruitlopend op het slim en schoon bevoorraden in 2025, praktische afspraken hebben kunnen maken over een aantal zaken. We hebben afspraken gemaakt die leiden tot minder naleveringen. We werken als horeca mee aan snelle medewerking bij beleveringen zodat leveranciers snel kunnen laden en lossen."

Ook andere onderwerpen

Claudia Smulders neemt als bewoner aan de beheergroep deel:

“We zijn blij dat we elkaar hebben weten te vinden. Behalve de bevoorrading zijn er ook andere zorgen, bijvoorbeeld over fietsen en over afval. We zijn er nog niet, maar wel goed in gesprek, en dat is winst. We zijn blij dat we nu het convenant ondertekenen, toch een belangrijke mijlpaal waarin we zaken vastleggen."

Informatiebijeenkomst

Later in november vindt er nog een bijeenkomst plaats om alle andere bewoners en ondernemers te informeren over het convenant en het vervolg daarop. Daarover ontvangt men nog bericht.