Cultuursector zet samen schouders onder energiecrisis

10 november 2022
Foto tijdens Bosch Parade

De huidige energiecrisis raakt ons allemaal. En gaat gepaard met grote onzekerheid. Als gemeente doen we wat we kunnen. Aanvullend aan de maatregelen van het Rijk, nemen we onze verantwoordelijkheid. Op verschillende manieren. Woensdag 2 november organiseerden we een interactieve bijeenkomst samen met de culturele sector. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar te kijken naar mogelijkheden om elkaar te helpen en wat de cultuursector kan betekenen voor de samenleving. En dat leverde mooie resultaten en gesprekken op.

Wethouder Mike van der Geld:

“Cultuur verbindt en dat was in deze bijeenkomst duidelijk voelbaar. We waren samen met ruim 40 instellingen, organisaties en makers aanwezig. Een goede opkomst! De bijeenkomst leverde niet alleen mooie nieuwe ontmoetingen op maar was zeker ook een start van nieuwe samenwerkingen in de cultuursector en de wil om de schouders er onder te zetten. Om te investeren in verduurzaming, de cultuursector zelf en in de Bossche samenleving. Ik zie uit naar het vervolg dat we hier met elkaar aan gaan geven.”

Samenwerken

Tijdens de bijeenkomst stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen we samen komen tot nieuwe perspectieven om de energiecrisis het hoofd te bieden?

  • voor culturele instellingen
  • voor de samenleving

De insteek was positief en dat is mooi. Het werd duidelijk dat samenwerken en samen optrekken als rode draad door de middag liep. Want alleen samen kunnen we het hoofd bieden aan de energiecrisis.

Ideeën

Van alle ideeën die zijn benoemd, wordt er een aantal verder uitgewerkt. De ideeën variëren van samen investeren in verduurzaming en opwekken van energie. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘culturele windmolen’.  Een ander idee is om (culturele) instellingen/panden met een maatschappelijke functie als warme huiskamers van de stad te gebruiken. Voor zowel culturele instellingen en makers, maar ook voor inwoners van onze gemeente. Ook zijn er enkele ideeën genoemd die te maken hebben met gedragsverandering.

Vervolg

Binnenkort komen de werkgroepen bijeen om de ideeën verder uit te werken. En waar mogelijk te komen tot een concreet plan van aanpak. Vanuit de gemeente denken we graag mee over de mogelijkheden.

Foto | Panamapictures: Into thin air