Verbouwing vrouwenopvang

14 november 2022
Foto van een kamer in de opvang

We willen de vrouwenopvang verbouwen. Zodat gezinnen met een eigen woonruimte beter kunnen herstellen na huiselijk geweld.

De vrouwenopvang is nu ingericht op groepswonen, met grote gemeenschappelijke ruimten en weinig privacy. Ook is het pand sterk verouderd. Zo is het voor vrouwen en kinderen niet goed mogelijk om als gezin samen te herstellen van huiselijk geweld. Na de verbouwing hebben gezinnen een woonruimte met eigen keuken, badkamer en voldoende daglicht. We willen de vrouwenopvang verbouwen zodat gezinnen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Hierdoor kunnen ze sneller herstellen en uitstromen uit de vrouwenopvang.

Eerder stelde de raad  € 1,54 miljoen beschikbaar om de vrouwenopvang op te knappen. Het college stelt nu voor om dat bedrag te verhogen tot € 4.126.000. Daardoor wordt het mogelijk om te zorgen voor een eigen woonomgeving in plaats van groepsopvang. En kan de sterke stijging van de bouwkosten en de kosten voor vervangende huisvesting tijdens de bouw worden opgevangen. De gemeenteraad beslist op 13 december over dit voorstel.

Wethouder Pieter-Paul Slikker:

“Een eigen plek zorgt voor rust, minder stress en is beter voor het herstel. We willen zoveel mogelijk mensen in 's-Hertogenbosch zelfstandig laten wonen. De maatschappelijke partners, gemeente, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, en de Bossche woningcorporaties, kiezen daarom voor ‘Wonen Eerst’ voor álle mensen die dakloos zijn.”