Boete voor afvaldumpers

19 december 2022
Foto van de afvalcontainers bij de Helftheuvelpassage met afval ernaast

Samen met bewoners en bedrijven zetten we ons in voor een schoon ’s-Hertogenbosch. Veruit de meeste mensen voeren hun afval op de juiste manier af, maar een klein deel van de inwoners zorgt voor vervuiling. Ze zetten huishoudelijk afval en grofvuil naast de ondergrondse container, dumpen het op de hoek van de straat of in het groen. Dit jaar kregen we ruim 9.000 meldingen over illegale stort en bijplaatsing. Medewerkers van de gemeente rijden af en aan om het afval op te ruimen. Dit kost de gemeente veel (extra) geld.

Wethouder Ralph Geers:

“Het is fantastisch om te zien dat er inwoners zijn die zich als echte wijkhelden inzetten om hun buurt schoon te houden en de troep van een ander opruimen. Helaas gaat het daarna vaak opnieuw mis. Een vervuilde en rommelige omgeving waar mensen afval dumpen, zorgt bij bewoners, winkeliers en bezoekers voor een vervelend en onveilig gevoel. Daarom hebben we afgesproken dit probleem aan te pakken door meer te handhaven en vaker boetes uit te delen. Dat gaan we nu doen.”

Informeren bewoners

In de wijk West zien we de grootste problemen wat betreft vervuiling en verkeerd aanbieden van afval. Zo’n 20% van de meldingen komt uit deze wijk. Onze handhavers gaan hier daarom extra surveilleren. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we ook in op het informeren van bewoners. Om onder de aandacht te brengen hoe mensen met hun afval moeten omgaan wordt in januari huis-aan-huis een meertalige folder van de Afvalstoffendienst verspreidt. Ook starten we in West met een Schone Buurt Coach. De Schone Buurt Coach enthousiasmeert, informeert en adviseert bewoners over het juist aanbieden van afval.

Huishoudelijk afval hoort in de (ondergrondse) container. Afval naast de container kan de inzamelwagen niet meenemen. Past het afval niet in de container? Lever het in bij het milieustation of laat het tegen betaling ophalen. Ook elektrische apparaten en grofvuil zoals meubels, tapijten of vloerbedekking brengt u (tegen betaling) naar het milieustation.

Proef met extra inzet handhaving in West

Vanaf januari 2023 starten we een proef met extra handhaving. Handhavers voeren controles uit op plekken waar regelmatig afval wordt achtergelaten, en op plekken waar we meldingen over afval ontvangen. De ene keer gaat het om een vuilniszak naast de ondergrondse container, de andere keer om een volledige huisraad. Wordt iemand op heterdaad betrapt, dan krijgt diegene direct een boete. Is de veroorzaker onbekend, dan gaan we in het afval en in de buurt op zoek naar dadergegevens. Is de dader gevonden, dan krijgt hij een boete van €150,-.   

In het voorjaar van 2023 bereiden we de proef uit naar andere wijken. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar. Daarna evalueren we deze werkwijze.