Continu aandacht voor verkeersveiligheid

5 december 2022
Foto van de Van Berckelstraat

We willen dat iedereen vlot en veilig van A naar B kan in onze gemeente. En we vinden dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar het beleid voor verkeersveiligheid aangescherpt en vastgesteld. Inmiddels is er een jaar voorbij. Hoogste tijd om te kijken waar we nu staan en waar we de komende tijd op inzetten.

Wethouder Roy Geers:

“Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. Daarom investeren we fors in verbeteringen en aanpassingen van wegen en ook fietspaden. Ook gedragscampagnes, educatie, technologische oplossingen en handhaving dragen bij. Voor een succesvolle aanpak zijn we echter afhankelijk van alle deelnemers aan het verkeer. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we een heel eind.”

Hoe gaan we te werk?

In onze aanpak gaat het dus altijd om een combinatie van maatregelen. Juist die combinatie maakt dat de verkeersveiligheid kan verbeteren en mensen er een beter gevoel over krijgen. Bij de uitvoering proberen we altijd samen te werken met anderen. Regelmatig spreken we bijvoorbeeld met dorps -en wijkraden en scholen over verkeersveiligheid. De input uit deze gesprekken nemen we mee en samen kijken we naar passende verbeteringen in hun buurt.

Wat hebben we de afgelopen periode opgepakt?

We hebben het afgelopen jaar het nodige aangepakt. Zo hebben we onder andere de snelheid op Koningsweg verlaagd naar 30km/uur, hebben we een rotonde en fietsbruggen bij de Postweg aangelegd en is de Van Berckelstraat een fietsstraat geworden.

We stimuleren met de campagne ‘Lekker Anders Dag’ veilige schoolomgevingen. En zo’n veertig school- en kinderdaglocaties volgen educatieprojecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder zijn er scootmobielcursussen voor senioren.

Waar het kan passen we innovatieve technologische maatregelen toe. Een voorbeeld is een speciale app om fietsers vlot en veilig te laten oversteken. Een ander voorbeeld is de ‘intelligente’ verkeersregelinstallatie. Die staat  zo ingesteld dat bepaalde weggebruikers zoals nood -en hulpdiensten voorrang krijgen.

Verder zijn er mobiele ‘smiley kasten’’ om weggebruikers te attenderen op hun snelheid. De politie controleert regelmatig en doet dat ook heel gericht op bepaalde locaties.

Wat pakken we de komende tijd op?

De komende tijd staan er tien projecten op de planning voor aanpassingen en verbeteringen. Het gaat vooral op snelheidsmaatregelen. Dat gebeurt op verschillende plekken in de gemeente.

Daarnaast bekijken we ook altijd of er in een slimme combinatie met onderhoud en beheer mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. En bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel.

Ook gaan we door met  gedragscampagnes en educatie met name voor kinderen en ouderen.