Herinrichting Sluis 0 schuift op

15 december 2022
Foto van Sluis 0

Samen met de aannemer hebben we de afgelopen tijd bekeken hoe we het project Sluis 0 zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het gaat om het vervangen van de sluis en het aanleggen van spuikanalen en het park. Deze fase is nu afgerond. De aannemer heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel het kost om het project uit te voeren. Na onderhandeling blijkt dat het project in de huidige markt niet te realiseren is binnen het beschikbaar gestelde budget. 

Hoe nu verder?

De kosten voor de uitvoering passen niet binnen de financiële kaders zoals die door de gemeenteraad en het bestuur van waterschap Aa en Maas zijn vastgesteld. Belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten zijn de sterk gestegen prijzen van grondstoffen, materialen en energie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid in levertijden van producten hebben invloed op de prijs. In samenspraak met de aannemer is daarom besloten om geen uitvoeringsovereenkomst te sluiten voor de realisatie van de sluis.

Wethouder Ralph Geers:

“Dit is natuurlijk ontzettend jammer. Zeker voor de omwonenden die we nu graag duidelijkheid hadden willen geven over de uitvoering. Het uiteindelijk doel blijft wel om hier een prachtige nieuwe plek te maken met groen en ruimte voor recreatie. Die daadwerkelijk iets toevoegt aan de stad en bijdraagt aan een fijne leefomgeving.”

De gemeente en het waterschap beraden zich hoe nu verder te handelen. Daar wordt ook de gemeenteraad bij betrokken. In de eerste helft van 2023 moet duidelijk worden hoe het vervolg eruit kan gaan zien. Totdat duidelijk is hoe we verder gaan, blijft de sluis buiten gebruik. 

Sluis 0

Sluis 0 is aan het einde van haar levensduur gekomen. We gaan daarom de sluis vervangen. Reden voor ons om er ook gelijk een groene plek van te maken waar bewoners op of aan het water kunnen verblijven. Het wordt een nieuw stukje groen in het Zuid-Willemspark. Waterschap Aa en Maas is nauw betrokken om binnen dit project voorzieningen te treffen voor piekafvoer. Dit is het afvoeren van een grote hoeveelheid water in korte tijd. Zo kan overvloedige regenval naar de Maas afgevoerd worden. Lees meer op de website van Den Bosch.