Het Grôôt Kwartier: werken, wonen en ontmoeten in de Bossche binnenstad

15 december 2022
Schetstekening kapel en horecapaviljoen Zusterhuis

Het ziekenhuisterrein van het Grôôt, waar levens begonnen, met liefde werd gezorgd en ook afscheid werd genomen, staat voor een nieuwe toekomst. Achter en tussen de gevels van de oude ziekenhuisgebouwen het Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen staat werken, ontmoeten, wonen, groen en recreëren straks centraal. De rijksmonumentale gebouwen worden door ontwikkelaar MWPO gerestaureerd en voor iedereen toegankelijk gemaakt met nieuwe functies. Het college stelde op 13 december de plannen vast voor 'Het Grôôt Kwartier’. Daarmee zetten we na tien jaar planvorming een nieuwe stap naar een prachtig stuk binnenstad.

In de rijksmonumenten komen zo’n 400 werkplekken. Voor ondernemers die net gestart zijn tot groeiende ondernemers en zzp’ers. Deze werkplekken - ook voor bestaande gebruikers - worden op maat verhuurd op 'abonnementsbasis'. Zo is er voor ieder wat wils. Naast werk is er ook ruimte voor andere functies. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. En voor passende horeca voor een koffie, lunch of een hapje en drankje na werktijd. Verspreid over het gebied komen er ook zo’n 32 huurwoningen waarvan 21 woningen in de categorie betaalbare middenhuur.

Het Gasthuiskwartier dat de afgelopen decennia door OC Gasthuiskwartier VOF is ontwikkeld, wordt met de ontwikkeling van Het Grôôt Kwartier een plek voor álle Bosschenaren. Een ontwikkeling die mooi aansluit op de huidige tijd waarin binnensteden steeds meer veranderen van een plek waar vooral wordt gekocht in een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Ook voldoen we met het Grôôt Kwartier aan de groeiende vraag naar innovatieve kantoorconcepten waarin samenwerking, ontmoeting en gedeelde faciliteiten centraal staan.

Nieuwe dynamiek in de binnenstad

Wethouder Slikker:

“Veel inwoners van 's-Hertogenbosch koesteren bijzonder herinneringen aan het Grôôt. Het is dan ook fijn dat we plek terug kunnen geven aan de stad die er wederom voor al onze inwoners is. Want in en tussen de prachtige monumentale gebouwen komen wonen, samen werken, ontmoeten en verblijven in een groene buitenruimte bij elkaar. Ontwikkelaar MWPO heeft samen met bewoners en andere betrokkenen gezorgd voor een mooi resultaat!”

Maurice Delpeut, MWPO:

Aan de monumenten voegen we kwaliteiten toe, zoals bijvoorbeeld een dakopbouw op het Zusterhuis en een serre. Er komt ook een nieuw woon-/werkgebouw - met de naam “Oostpaviljoen” - tussen het Zusterhuis en Stergebouw. Dit is op de plek waar vroeger de centrale apotheek van het ziekenhuis zat. We hebben deze locatie een stuk teruggelegd waardoor meer ruimte is ontstaan voor de monumenten eromheen. Deze wens kregen we ook terug van omwonenden. We zijn dan ook blij dat veel mensen actief met ons meedachten. Dat leverde ons bruikbare ideeën op waardoor er nu een voorstel ligt waar we met z’n allen heel tevreden over zijn. We kijken uit naar de start bouw en dat we ons zelf gaan vestigen in dit gebied, de gebouwen gaan exploiteren en langjarig in eigendom houden.”

Groen en duurzaam

De monumentale panden en de nieuwbouw worden zo duurzaam mogelijk. Dat betekent extra isolatie en daar waar mogelijk gasloos. Ook werkt de gemeente aan een plan om de openbare ruimte in te richten. Zoals de aanleg van onder meer planten, bomen, bloemen en struiken, straatverlichting et cetera. Sociale veiligheid van inwoners krijgt hierbij de volle aandacht. De uitwerking van het inrichtingsplan gebeurt in samenspraak (medio 2023) met bewoners en gebruikers van dit gebied.

Hoe nu verder?

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is instemming van de raad nodig. Nadat de raad heeft ingestemd met het plan, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarna nemen we een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning.