Kort geding Duurzame Polder

20 december 2022
Foto van een weiland

In 2045 willen we een klimaatneutrale gemeente zijn. Hiervoor werken we aan het opwekken van duurzame energie én aan energiebesparing. Het realiseren van windmolens in de Duurzame Polder levert een enorm belangrijke bijdrage aan het behalen van dit doel. Hiervoor werken we met allerlei partijen samen, onder andere met Windpark Den Bosch B.V. (Windpark).

Vergunning voor het windpark

Onlangs spande Windpark Den Bosch B.V. (Windpark) een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Dat ging over of de Minister voor Klimaat en Energie terecht of onterecht heeft besloten om de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor het windpark over te dragen aan de gemeente. De gemeente ’s-Hertogenbosch is ook partij, omdat de regie voor de ruimtelijke procedure bij ons ligt. Het kort geding is op 6 december behandeld, en op 20 december deed de rechtbank van Den Haag hierover uitspraak.

De rechter heeft de Minister in het gelijk gesteld

Dit betekent dat de regie over de ruimtelijke procedure bij ons blijft. Daar zijn we tevreden mee, en we hopen binnenkort weer in gesprek te gaan met het Windpark. Zij hebben de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie en nieuws over de Duurzame Polder kunt u terecht op www.duurzamepolder.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het project Duurzame Polder? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de website van de Duurzame Polder.