Meer groen; ontwerp herinrichting Kanaalboulevard goedgekeurd

8 december 2022
Overzichtstekening rotonde kanaalboulevard

Op 6 december heeft het college het raadsvoorstel over het definitief ontwerp voor de twee volgende fasen van de Kanaalboulevard vastgesteld. Dit is het gedeelte langs de Zuid-Willemsvaart vanaf het Kardinaal van Rossemplein tot aan de Muntelbrug. Het maakt onderdeel uit van de binnenstadsring. Eerder pakte de gemeente al het eerste deel van de Kanaalboulevard en een deel van de Oranjeboulevard aan.

Wethouder Roy Geers: “Met het opnieuw inrichten van de binnenstadsring werken we aan een binnenstad waar je prettig en gezond kunt wonen en verblijven, die autoluwer en groener is. En waar de bereikbaarheid op een veilige manier gewaarborgd blijft. Met de herinrichting van dit volgende deel van de ring zetten we weer een grote stap richting dat einddoel.”

Minder doorgaand autoverkeer

De gemeente richt de weg rondom de Bossche binnenstad opnieuw in. Dat gebeurt door het doorgaande autoverkeer te verminderen en de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Dat betekent ruimte voor bestemmingsverkeer, voor fietsers en voetgangers én voor meer groen en bomen. Op de binnenstadsring geldt straks een maximumsnelheid van 30km/u.

Actieve rol bewoners en belanghebbenden

Bewoners en belanghebbende groepen zijn actief betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Verschillende (online) bijeenkomsten leverden bruikbare ideeën en reacties op. Denk bijvoorbeeld aan het smaller maken van de weg en het aanleggen van fietssuggestiestroken. Ook blijft er voldoende ruimte voor ambulance, politie en brandweer om te passeren. Het uiteindelijke ontwerp sluit zoveel mogelijk aan bij de visie van inwoners en het karakter van de openbare ruimte in de binnenstad.

Hoe gaat het verder? 

Dit ontwerp wordt aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming. De gemeenteraad is dan aan zet om geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het ontwerp. Hiermee is de ontwerpfase klaar. En kan de uitvoering starten. Naar verwachting is dat begin 2024.

Daarnaast start de ontwerpfase van een nieuw deel van de Oranjeboulevard, namelijk het gebied tussen de Peellandstraat en het Brugplein. Na afronding van die ontwerpfase is de Vestingboulevard (Parklaan-Zuidwal) aan de beurt. Naar verwachting is dat begin 2024.