Samen zijn wij ’s-Hertogenbosch, ook in 2023!

21 december 2022
Foto van het college en inwoners uit de gemeente

Met wensen en dromen startte 2022. Bij alle inwoners van onze stad, wijken en dorpen. Corona kwam gelukkig meer op de achtergrond en ons leven werd langzaam zoals voorheen.

De oorlog in onder andere Oekraïne bracht daar verandering in. Mensen sloegen op de vlucht en zochten ook in ’s-Hertogenbosch een veilige plek: vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers uit andere landen. Met elkaar helpen we hen.

We kijken ook hoe we iedereen kunnen ondersteunen bij problemen die zijn ontstaan. Alles is duurder geworden en we merken dat in onze portemonnee. Eerste Hulp bij Geldzaken, de Bossche klusbus en het bespaarteam bieden hulp.

We hebben het afgelopen jaar meer mooie samenwerkingen zien ontstaan. Ondernemers, organisaties en verenigingen, vrijwilligers, inwoners en wij als college van burgemeester en wethouders slaan de handen ineen. Wat kunnen we betekenen en organiseren? We kunnen dat alleen samen met jullie.  

Daarom een oprecht dank-je-wel aan iedereen die betrokken is en zich blijft inzetten voor onze mooie gemeente. Hiermee laten we ook in deze tijd creativiteit en veerkracht zien.

In 2022 zijn verschillende dromen uitgekomen, andere misschien nog niet. Het nieuwe jaar biedt ruimte voor nieuwe dromen. Voor ons allemaal blijft het van belang momenten met elkaar te vieren. Om samen te zijn. En met vertrouwen 2023 in te gaan. Een jaar waarin we oog blijven houden voor elkaar en samen blijven zien wat nodig is.

In ’s-Hertogenbosch telt iedereen. 157.000 inwoners mogen gezien worden, maar allemaal op deze foto zou een uitdaging zijn. Met enkelen aan onze zijde, wensen we jullie gezamenlijk fijne feestdagen en een gezond & gelukkig 2023!

Het college van burgemeester en wethouders,

Jack Mikkers, Mike van der Geld, Ralph Geers, Ufuk Kâhya, Roy Geers, Marianne van der Sloot, Pieter Paul Slikker