Gemeentelijke belastingen

22 februari 2023
Foto van enveloppen

Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari ontvangen de meeste inwoners en bedrijven het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2023. En inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2022 of 2021 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu. Op het biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. Lees meer informatie op de pagina Belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De gemeente informeert de belanghebbende(n) van het pand over deze WOZ-waarde met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. 

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien op de website van het wozwaardeloket. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Het taxatieverslag, de taxatiemethodiek en meer informatie over de WOZ vindt u op de pagina WOZ/OZB en taxatieverslag.

Bezwaar

Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het digitaal contactformulier in. Eén van onze taxateurs neemt dan contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan. Door de enorme drukte kan het wat langer duren voordat we contact opnemen. We doen ons best om u zo snel mogelijk te benaderen. Wanneer u binnen zes weken na de aanslag een contactformulier indient en wij niet binnen deze zes weken kunnen reageren, dan behoudt u uw rechten om formeel bezwaar in te dienen. U kunt het contactformulier invullen tot en met 7 april 2023.
Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken op de pagina Bezwaar

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen leest u meer. 

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen via de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De vermogensnorm voor kwijtschelding is vanaf nu hoger. U kunt daarom ook met wat meer vermogen (zoals spaargeld) kwijtschelding krijgen. Hoeveel vermogen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een indicatie vindt u in het informatieblad kwijtschelding.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid op de pagina Berichtenbox.
Hebt u zich al eerder aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag nu digitaal. De berichtenbox is alleen voor burgers. Bedrijven kunnen de aanslag niet digitaal ontvangen.