Nieuwe visie voor detailhandel: verder investeren in kwaliteit

17 februari 2023
Vooraanzicht winkelcentrum De Rompert

Hoe houden we onze winkelgebieden ook over tien jaar economisch gezond?  Op die vraag geeft het college antwoord in de nieuwe visie over de detailhandel in de gemeente. Een belangrijke gewenste ontwikkeling is de opwaardering van de winkelcentra in de wijken en dorpen. Zodat ze een aantrekkelijke en volwaardige winkelvoorziening zijn voor alle inwoners die er gebruik van willen maken.

De brede binnenstad, het centrum van Rosmalen, de Helftheuvelpassage en de Bossche Woonboulevard zijn goedlopende winkelgebieden. Bezoekers geven deze centra een hoge waardering.

Wethouder Ralph Geers: “En dat is natuurlijk heel fijn. Uiteraard blijven we investeren in deze gebieden. Maar we gaan vooral ook kijken naar de winkelcentra in de wijken. Want daar ligt het vaak anders. Een aantal scoort namelijk onvoldoende voor kwaliteit, sfeer, beleving en aanbod. Dat willen we veranderen en daar zetten we ook op in.”

Nadruk op wijkwinkelcentra

Er is een aantal acties dat moet bijdragen aan de opwaardering van de wijkwinkelcentra. Ze spelen immers een belangrijke rol  in een wijk of buurt als centraal ontmoetingspunt, zorgen voor leefbaarheid en als de plek voor dagelijkse boodschappen. Jaarlijks komt er een extra bedrag beschikbaar van € 150.000,- bovenop de bestaande budgetten.

Eén van de acties is het vergroten van de samenwerking. Om deze samenwerking aan te jagen wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven ter verbetering van de winkelgebieden. Gestart wordt met een samenwerkingspilot in Zuidoost. 

Verbeterplannen

Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen in samenspraak een verbeter- en/of ontwikkelplan indienen. Goede plannen komen in aanmerking voor een subsidie. Voor bijvoorbeeld de verbetering van de samenwerking, de aanstelling van iemand die het verbeterplan vlot kan trekken of bijvoorbeeld voor aanpassingen in de openbare ruimte.  

Daarnaast is er specifieke aandacht voor de toekomst van supermarkten en andere voorzieningen in de dorpen. Het op peil houden hiervan is van groot belang voor de leefbaarheid. Er wordt gekeken waar uitbreidingen mogelijk zijn of wellicht dat verhuizing een optie is.

Besluitvorming 

De gemeenteraad neemt in maart een besluit over de detailhandelsvisie.  Daarna zal de visie een vertaling krijgen in een uitvoeringsplan.