Steun voor organisaties met hoge energiekosten

1 maart 2023
Foto van bankbiljetten

Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen een eenmalige tegemoetkoming voor hun energiekosten aanvragen. Dat kan tot en met 31 maart 2023.

Waarom geven wij steun?

De hoge energieprijzen hebben inmiddels ook gevolgen voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarom kan voor organisaties een eenmalige compensatie nodig zijn. We stellen geld in een noodfonds beschikbaar. Dat doen we om te voorkomen dat verenigingen en maatschappelijke organisaties door de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen.

Hoe kan u steun aanvragen?

Organisaties die structureel subsidie van de gemeente krijgen kunnen steun aanvragen. We beoordelen alle aanvragen na 31 maart. Het maakt dus niet uit hoe snel u de aanvraag indient. Vul dit formulier in:

Aanvraagformulier tegemoetkoming energiekosten

Voor organisaties of verenigingen die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen, kunnen we een uitzondering maken. Heeft u financiële problemen door de hoge energiekosten? En bent u niet geholpen door de andere maatregelen? Vul het formulier in, dan beoordelen wij of u in aanmerking komt.

Steun aan huurders

We steunen ook huurders (stichtingen, verenigingen en eenmanszaken) van gemeentelijk vastgoed op een ontwikkellocatie met energielabel E, F en G, zoals de Tramkade. Zij hoeven in de maanden november en december 2022 en januari en februari van dit jaar geen huur te betalen. Zij hoeven daarvoor niks te doen. Bent u zowel huurder én ontvangt u structureel subsidie van de gemeente? Vul dan het hierboven genoemde formulier in.

Als u vragen heeft

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Heeft u geen vaste contactpersoon? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier.