TOP-tijd voor kinderen en jongeren in West

30 maart 2023
YouTUber Rarko geeft workshop aan de kids

In de wijk West starten we vanaf deze maand met TOP-tijd. Dat is de naam die we in ’s-Hertogenbosch geven aan een verrijkte schooldag voor kinderen en jongeren in West. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar meer gelijke kansen in onze stad.

TOP-tijd – een verrijkte schooldag

Met een brede coalitie van partners werken we in de wijk West onder de noemer TOP-tijd in stappen aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, en waarin het geloof in eigen kunnen kan groeien. Een omgeving waarin talent wordt gezien en ook op waarde wordt geschat. TOP is ook een afkorting voor: Talent, Ontdekken Plezier.

Toegankelijk, stimulerend en inspirerend aanbod

De afgelopen maanden heeft de coalitie ervoor gezorgd dat we een gevarieerd aanbod van buitenschoolse activiteiten aan kinderen kunnen bieden. Toegankelijk, stimulerend en inspirerend voor alle kinderen. Het aanbod van TOP-tijd kwam tot stand met input van ouders en kinderen. Ook de naam TOP-tijd als alternatief voor ‘Rijke Schooldag’ is bedacht door één van de kinderen die we in het voortraject spraken.

Kinderen kunnen de komende tijd met TOP-tijd bijvoorbeeld meedoen aan capoeira, een DJ workshop of hun eigen robot leren maken. Voor jongeren komen er onder andere leuke evenementen, bokslessen en lessen ‘dromen en doen’. Het is maar een greep uit alle activiteiten die georganiseerd worden. De komende maanden kunnen we met dit aanbod 1350 kinderen en jongeren uit West een langere dag bieden, met ruimte voor nieuwe kansen. We dagen kinderen uit om naast de reguliere schooldag mee te doen aan allerlei activiteiten op het gebied van onder andere: sport, cultuur, gezondheid, sociale vaardigheden en techniek. De activiteiten vinden veelal plaats op of rondom de school, en zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen. Het volledige aanbod van TOP-tijd vind je op de website van Gelijke Kansen. De komende jaren gaan we het TOP-tijd-aanbod gezamenlijk verder uitbouwen.

Wethouder Kâhya (Talentontwikkeling): “Met de start van TOP-tijd zetten we een grote stap naar meer gelijke kansen voor kinderen en jongeren in West. De coalitie West heeft het in korte tijd mogelijk gemaakt dat veel kinderen en jongeren mee kunnen doen aan activiteiten waarbij ze talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat laat de kracht van samen zien; mogelijk het belangrijkste ingrediënt voor meer gelijke kansen in ’s-Hertogenbosch.”

De coalitie West

Met de coalitie West werken we concreet én gezamenlijk aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren. De brede coalitie bestaat uit:

  • De basisscholen KC De Kwartiermaker, KC Boschveld, KC de Kruisboelijn, KC Westerbreedte, KC De Ontdekking en BS Nour,
  • De VO-scholen Bossche Vakschool, De Rijzert en Van Maerlant
  • Kanteel kinderopvang, Farent sociaal werk, Huis73, S-PORT, Powerup073, Atletiekvereniging OSS VOLO
  • Brede Bossche Scholen (BBS) Kruiskamp en Boschveld

Voorloperstraject School Omgeving

In juli werd bekend dat gemeente ’s-Hertogenbosch is geselecteerd als één van de 45 voorlopers van het voorloperstraject School & Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit betekent dat de coalitie in West een subsidie heeft gekregen voor de doorontwikkeling en uitbreiding van het aanbod in West.

Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch

Ondanks dat ’s-Hertogenbosch bol staat van de talenten, krijgen helaas nog steeds niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken daarvan. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontdekken en ontwikkelen. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis.

We kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben we alle (professionele) partners in onze gemeente nodig. In de Gelijke Kansen Community werken we met meer dan 100 partners samen aan fundamentele veranderingen voor kinderen en hun omgeving. Door belemmeringen weg te nemen en positieve ervaringen toe te voegen. Dat doen we via concrete projecten en initiatieven. Meer informatie over de lopende projecten vind je op de website van Gelijke Kansen.

Foto bijschrift: YouTuber Rarko geeft een workshop aan de kids


Het Bossche nieuws in één oogopslag

Het laatste nieuws uit de gemeente in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via het aanmeldformulier.