’s-Hertogenbosch gaat verder als Regenboogstad

17 mei 2023
De regenboogvlag wappert voor het stadhuis

De komende 4 jaar blijft ’s-Hertogenbosch zich inzetten als Regenboogstad. “In 's-Hertogenbosch mag je zijn wie je bent. We willen dat iedereen zich geaccepteerd en veilig kan voelen. We willen een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen meedoet en meetelt. Dat is niet vanzelfsprekend en vraagt om blijvende aandacht. Daarom blijven we ons als Regenboogstad de komende jaren inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTi+ inwoners. We doen dit samen met onder andere het COC, scholen, sportverenigingen, jongerenwerk en betrokken inwoners uit de LHBTi+ gemeenschap,” aldus wethouder Ufuk Kâhya. 

Wat gaat er de komende jaren gebeuren? 

We blijven ons inzetten voor bewustwording op scholen (MBO, voortgezet onderwijs en basisscholen) en sportverenigingen. Dit doen we samen met RADAR, COC en GGD. Ook werken we samen met mensen die in het sociaal domein werken. We vinden het belangrijk om zichtbaar te maken dat we Regenboogstad zijn. Een stad waar alle inwoners, ook LHBTi+ personen, welkom zijn en zich veilig en thuis voelen. Naast Coming Out dag (11 oktober) hangen we nu ook de vlag uit op de internationale dag tegen homofobie en transfobie (IDAHOT – 17 mei) en Paarse Vrijdag (tweede vrijdag van december). We zoeken met inwoners uit de LHBTi+ gemeenschap naar een meer duurzame uiting om te laten zien dat we Regenboogstad zijn. Dat komt in de plaats van het huidige regenboogzebrapad bij het station. Het in stand houden daarvan is kostbaar en niet duurzaam.  

Om het gevoel van veiligheid op straat te verbeteren starten we het meldpunt straatintimidatie. Daarvoor gaan we samenwerken met onder andere politie en horeca.