Verwonderen met kunst in de Bossche Spoorzone

25 mei 2023
Schetstekening West Side Story

Er zijn twee kunstwerken in beeld voor de Onderwijsboulevard, in het gebied van de Bossche Spoorzone. Het zijn werken van Birthe Leemeijer en Matthijs Bosman. Het werk van Leemeijer bestaat uit drie banken met daaronder een ecosysteem. Bosman heeft een sculptuur met meerdere functies, waaronder een podium, expositieruimte en informatiecentrum.

Wethouder Mike van der Geld: “Ik ben erg enthousiast over het voornemen om deze kunst een plek te geven in de Bossche Spoorzone. Het is kunst die goed past in de buitenruimte en uitnodigt tot ontmoeting, tot nadenken en tot nieuwe inspiratie. Het draagt bij aan het bouwen van de identiteit van de Spoorzone, een gebied in ontwikkeling. Waar innovatie, creativiteit en vernieuwing ruimte krijgt en straks ook letterlijk en figuurlijk een podium. Het sluit daarmee aan bij onze ambitie met de Bossche Spoorzone: een bruisend gebied, waar mensen wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten. Met deze interactieve kunst wordt het een nog leuker en mooier gebied om doorheen te wandelen of fietsen.”

De ontwerpen

De twee geselecteerde kunstwerken zijn: ‘Through the looking glass’ van Birthe Leemeijer en ‘West Side Story’ van Matthijs Bosman. Deze kunstwerken krijgen eind dit jaar een plek aan de Onderwijsboulevard. Hier moet nog wel een vergunning voor worden aangevraagd.

Het werk van Birthe Leemeijer bestaat uit drie banken met daaronder ecosystemen. Deze kun je zien door een glazen koepel in het midden van de banken. Studenten en docenten van de scholen aan de Onderwijsboulevard, de kunstenaar en deskundigen ontwikkelen samen deze ecosystemen. De drie ronde banken komen op verschillende plekken. Onder meer het plein voor het Koning Willem I College is daarvoor in beeld.

Matthijs Bosman ontwierp een podiumsculptuur. Een kunstwerk met meer functies. Het is namelijk ook een expositieruimte, een podium, en een informatiecentrum. Studenten en professionele kunstenaars kunnen op dit podium hun werken tonen. De kunstwerken worden regelmatig verplaatst en zijn gebaseerd op verhalen van bewoners, ondernemers, studenten en gebruikers van de Bossche Spoorzone.

Cultuurfondsen

De goedkeuring voor deze twee kunstwerken is nog onder voorbehoud van de omgevingsvergunningverlening en het verwerven van extra budget van derden. Het werk van Matthijs Bosman is begroot op €190.000, - en van Birthe Leemeijer op maximaal €300.000, -.

De gemeente stelt voor beide kunstwerken in totaal maximaal €232.000, - beschikbaar. Deze middelen komen uit het budget Kunst in de openbare ruimte van in totaal €250,000, -. Dit budget was hiervoor al in 2020 bestemd. We verwachten wel dat het uiteindelijke bedrag lager uitvalt omdat ook externe fondsen zullen bijdragen. Het overige deel is afkomstig via fondsenwerving. Drie fondsen hebben al toegezegd. En bij een aantal fondsen loopt nu een subsidieaanvraag.