Marktpartij geselecteerd voor de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier Den Bosch

3 november 2022
Luchtfoto van het Innovatiekwartier

Het college besloot op dinsdag 1 november tot voorlopige gunning aan AM / Coebax als winnaar van de Partnerselectie procedure voor het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB).

Met de selectie van de ontwikkelcombinatie AM / Coebax breekt een nieuwe fase aan voor het Innovatie Kwartier Den Bosch.
Na een periode van planvorming door de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt in samenwerking met de markt gewerkt aan het scheppen van de juiste voorwaarden. Dit voor een bruisend werk-, innovatie en woongebied gericht op data en ICT.
Samen wonen, samen werken, samen leren, samen leven.

AM / Coebax is als partner voor het IKDB geselecteerd omdat zij de ambities en visies van de gemeente goed heeft vertaald naar een vernieuwend toekomstbeeld voor het IKDB. AM / Coebax maakt in deze vroege fase al concreet wat de potentie is van het gebied voor het type bedrijven, het soort voorzieningen en vooral wat het IKDB voor de stad kan betekenen. Ook maakt AM / Coebax duidelijk wat de succesfactoren zijn in de ontwikkeling van het IKDB en ziet daarin voor zichzelf een grote rol. Bijvoorbeeld bij het leggen van verbindingen tussen onderwijs en de toekomstige bedrijven. Hiermee laat AM / Coebax zien veel vertrouwen te hebben in de ontwikkeling en daarvoor bereid is verder te gaan dan alleen ontwikkelen en bouwen.

Om de ambities en visie waar te maken stelt AM / Coebax een samenwerkingsstructuur voor die uitgaat van een langjarige betrokkenheid.

Komende periode gaan de gemeente en AM / Coebax samenwerken aan de contouren van het plan. Zodat over een aantal maanden concrete afspraken kunnen worden gemaakt over de verdere ontwikkeling van het IKDB. In die fase worden toekomstige gebruikers van het gebied en bewoners van de omliggende buurten op verschillende momenten betrokken.

Wethouder Ralph Geers:

“De ontwikkeling van een Innovatie Kwartier is een uniek proces. Om toonaangevende bedrijven in data en ICT te trekken zijn goede (gedeelde) faciliteiten, een uitdagend en uitnodigend gebied nodig. Naast een aantrekkelijk vestigingsklimaat is vervolgens ook het behoud van deze bedrijven cruciaal. AM / Coebax levert als ontwikkelaar meerwaarde door lokale kennis en kennis van community vorming rond data en ICT te verbinden met vastgoedontwikkeling en langjarige betrokkenheid”.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de afgelopen maanden een selectieprocedure doorlopen en verschillende marktpartijen de gelegenheid gegeven om een aanbieding te doen. Na dit besluit hebben andere marktpartijen de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als dit niet gebeurt, is het besluit op 9 november definitief.