Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. 

Automatische incasso

Voor aanslagen tot €5000 kunt u de gemeente machtigen voor een automatische incasso in twaalf termijnen. Machtigt u ons nadat de aanslag is opgelegd dan resteren er mogelijk minder termijnen. U regelt dat via de digitale belastingbalie. U hebt hierbij uw DigiD-gegevens nodig. Hebt u (nog) geen DigiD? Vraag dan via belastingen@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 54 75 een machtigingsformulier voor automatische incasso aan.

Toeristen- en precariobelasting kunt u niet betalen met automatische incasso. Lees meer over de voorwaarden voor automatische incasso in ons reglement (pdf).

Is uw rekeningnummer veranderd of wilt u de automatische incasso stopzetten? Geef dit door via de digitale belastingbalie. Geen DigiD? Vraag een wijzigings- of intrekkingsformulier aan via belastingen@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 54 75.

Bent u verhuisd naar een andere gemeente en moet u nog een deel van de aanslag betalen? Dan schrijven we het bedrag af in de resterende incassotermijnen.

Overboeking

U kunt het bedrag aan ons overmaken op rekeningnummer NL71BNGH0285039105 t.n.v. Gemeente ’s-Hertogenbosch. Als betalingskenmerk vermeldt u het 16-cijferig nummer dat op de voorkant van het aanslagbiljet staat.

Contant betalen

U kunt het aanslagbedrag contant betalen aan de kas van het Stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag op dit moment niet betalen? U kunt een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen via dit formulier (pdf).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

(Dwang)invordering

Als u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, start de gemeente met een (dwang)invordering. Hier zijn kosten aan verbonden die voor uw rekening zijn.